Ko će otvoriti bazu na Aerodromu Sarajevo

0

U toku je javni poziv Međunarodnog aerodrome Sarajevo za kompaniju koja bi otvorila bazu na ovom aerodromu, a koja bi na osnovu toga ostvarila poticaje.

Ovaj poziv je raspisan s ciljem umanjenja negativnih uticaja uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 na Međunarodnom Aerodromu Sarajevo

Rapisano je obavještenje za podnošenje prijedloga za otvaranje baze na Međunarodnom aerodromu Sarajevo u periodu 2021. – 2023. godina.

Pod bazom se podrazumijeva mjesto određeno od strane avioprijevoznika, iz kojega član posade normalno započinje i završava vrijeme dužnosti ili seriju dužnosti (duty periods) i gdje, u normalnim uslovima, operator nije obavezan osigurati smještaj ĉlana posade aviona.

U prvoj fazi baza se uspostavlja sa dva aviona, sa opcijom povećanja broja aviona, kako se budu povećavali raspoloživi kapaciteti Međunarodnog aerodroma Sarajevo ili ako se ispune drugi uslovi.

Pravo na podnošenje zahtjeva za bazu imaju sve aviokompanije koje planiraju uspostaviti redovnu liniju/e na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Baza avioprijevoznika se uspostavlja na period od 2021.- 2023. godine.

Poticaji na bazi broja prevezenih putnika za aviokompanije koje imaju bazu na Međunarodnom aerodromu Sarajevo odobravaju se uz prethodni pismeni zahtjev/informacije od strane aviokompanije o planiranom broju prevezenih putnika (ukupnom broju putnika, kao i broju odlazećih putnika) za tekuću godinu, a na osnovu Cjenovnika avijacijskih usluga i rezultata obavljenih pregovora.

Također, s obzirom da se radi o akontativnom popustu, nakon završetka kalendarske godine, Međunarodni aerodrom Sarajevo će izvršiti kontrolu ostvarenih kvantitativnih pokazatelja (ukupan broj prevezenih putnika/ukupan broj odlazećih putnika) za aviokompanije kojima je obračunat popust po osnovu tačke 18.4 Cjenovnika, te će se ukoliko bude potrebno odmah uraditi korekcije.

D. Sinanović