Aerodrom Sarajevo želi dužu pistu zbog velikih aviona

0

Međunarodni aerodrom Sarajevo ima namjeru da u skladu sa kontinuiranim povećanjem broja putnika na godišnjem nivou, povećava i nivo usluge, odnosno da omogući da se obavljaju operacije i sa većim tipovima aviona, čime se otvaraju mogućnosti za duže letove i druge udaljenije destinacije.

U tom pravcu aerodrom je iskazao namjeru da se za potrebe proširenja operacija tokom čitave godine omogući slijetanje i polijetanje aviona kategorije E, za šta naručena Aeronautička studija o mogućnostima produženja poletno-sletne staze kao i povećanje kategorije ILS-a (instrumental landing system).

U petak 22.09.2023.  je na Međunarodnom aerodromu Sarajevo organizovan sastanak sa predstavnicima BHANSA-e i BHDCA, na kojem se diskutovalo o predmetnoj Studiji.

Cilj sastanka je bio da se utvrde aktivnosti koje bi svako od učesnika trebao poduzeti, da bi se zahtjevi iz studije realizovali na najbolji mogući način.

Svi učesnici sastanka su učestvovali u diskusiji i došli do zajedničkog zaključka da ovakva razmjena znanja je korisna za sve učesnike i vodi ka uspješnoj realizaciji zajedničkih projekata.