Addiko Bank nastavila sa stabilnim i profitabilnim poslovanjem

0

Addiko Bank d.d. Sarajevo objavila je finansijski rezultat za prvu polovinu ove godine, iz kojeg se vidi da je banka u potpunosti stabilizirana i da nastavlja sa stabilnim i profitabilnim poslovanjem.

Rasli su aktiva, prihodi iz operativnog poslovanja, kamatni prihodi… Porast troškova je bio manji nego porast prihoda iz operativnog poslovanja, a porasli su i krediti.

Bruto aktiva banke je preko milijardu maraka, odnosno precizno 1.024.460.947 KM. Neto prihodi od kamata narasli su sa nešto manje od 12 miliona na oko 13,5 miliona KM.

Dobitak iz poslovanja povećan je sa 17,7 miliona u istom period lani na 20,2 miliona KM u prvoj polovi ove godine.

Banka je u prvoj polovini 2019. ostvarila dobit nakon poreza od preko 4 miliona KM, čime je nastavljen trend profitabilnog poslovanja.

Iz izvještaja se vidi da je povećan i broj zaposlenih, kojih je sada oko 400.