Za modernizaciju javnog saobraćaja u Sarajevu 17 miliona eura

0

Vlada FBiH je Parlamentu FBiH uputila na izjašnjenje Prijedlog odluke o zaduženju Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility  u iznosu do 17.000.000 eura.

Ovu odluku Federalna vlada je predložila s ciljem obezbjeđenja sredstava za nabavku i instalaciju adaptivnog sistema upravljanja saobraćajem u Sarajevu, uključujući izgradnju zgrade centra za upravljanje saobraćajem, zatim nabavku do pet novih tramvaja, a kako bi se unaprijedio razvoj infrastrukture javnog prijevoza kroz poboljšanje kapaciteta i učinkovitosti usluga,

Projekt podrazumijeva nabavku savremenog sistema za upravljanje i nadzor saobraćajem koji uključuje komponente inteligentnog sistema upravljanja s prioritetima javnog prijevoza, video nadzornog sistema i video detekcije incidenata zasnovane na najnovijim tehnologijama. Također, podrazumijeva i izradu centra za upravljanje, gdje bi se mogla pratiti situacija na saobraćajnicama u svakom trenutku, te poduzimati odgovarajuće mjere za rješenje saobraćajnih gužvi na pojedinim raskrsnicama, kao i rješavanje incidentnih situacija.

Također, projekt će biti baziran na najmodernijoj senzorskoj opremi kao što su radarski detektori, koji će u realnom vremenu snimati potpunu saobraćajnu sliku grada, te omogućiti detaljne informacije bitne za dalje planiranje saobraćajne infrastrukture. Osim toga, uticat će na smanjenje kašnjenja vozila i povećanje bezbjednosti putnika, te na energetske efikasnost i zdravo okruženja u urbanom području Sarajeva.

Rok otplate zajma je 15 godina, uz tri godine grace perioda, a krajnji korisnik i dužnik po ovom zaduženju je Kanton Sarajevo. Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da s Kantonom Sarajevo, usaglasi i sklopi odgovarajući podugovor o zajmu kojim će, u svrhu redovne otplate, biti definirani uslovi vraćanja sredstava.

Za realizaciju Odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, Kanton Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.