Za dionicu autoputa Bar-Boljare Vlada CG se zadužuje 200, a za garancije 160 miliona eura

0

Nastavak gradnje autoputa Bar-Boljare državu Crnu Goru koštaće dodatnih 200 miliona eura koje će biti obezbijeđeno putem zaduženja. To je navedeno u predlogu odluke o zaduženju koji je premijer Dritan Abazović kasno sinoć dostavio Skupštini Crne Gore.

Kreditor za navedena sredstva utvrdiće se tokom godine, a novac će biti upotrijebljen za gradnju dionice autoputa Mateševo-Andrijevica i za obilaznicu oko Podgorice. Garancije koje će država izdati u narednooj godini planirane su na iznos od 160 miliona eura.

“Država se u 2023. godini može zadužiti na iznos od 600 miliona eura za potrebe obezbjedenja nedostajućih sredstava u toj godini, putem zaključenja kreditnih aranžmana sa međunarodnim finansijskim institucijama, sa domaćim i/ili inostranim bankama, kroz emisiju državnih zapisa i/ili obveznica na domaćem i/ili međunarodnom tržištu kao i/ili zakijučenjem bilateralnih ili drugih kreditnih aranžmana”, navedeno je u predlogu odluke o zaduživanju Crne Gore za 2023. godinu.

U 2023. godini ukupna zaduženja države Crne Gore kod Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB),Evropske investicione banke (EIB). Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Svjetske banke  su 136 miliona i 200.000 eura.

Planirana su, između ostalih, i zaduženja za Ministarstvo odbrane u iznosu od 80 miliona eura i to za potrebe Vojske Crne Gore u vidu nabavke opreme i sredstava, protiv oklopnih sredstava i samohodnih minobacača.

Za potrebe Ministarstva zdravlja zaduženja će u narednoj godini iznositi 55.227.000 eura i to za finansiranje Projekta izgradnje, rekonstrukcije i opremanja zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori.

Od ukupnog zaduženja, 160 miliona eura odnosi se na izdavanje  garancija od čega najviše, odnosno po 30 miliona za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture Crne Gore i Evropske investicione banke (EIB),  za potrebe finansiranja nabavke nove signalizacije na pruzi Bijelo Polje-Bar, zatim za kreditni aranžman između Crnogorskog elektroprenosnog Podgorica (CGES) i kreditora koji ce biti utvrden tokom godine za projekat izgradnje trafostanice 400/110 KV Brezna, te i za kreditni aranžman između EPCG i Njemačke razvojne banke za ugradnju A8 u HE “Perućica”.

Izvor: RTNK