Vlada FBiH dodijelila 2.350.000 maraka

0
Vlada FBiH je za pet privrednih društava dala prethodne suglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo putem dodjele kredita za 2015. godinu, u ukupnom iznosu od 2.350.000 maraka.
Suglasnost je dana za kompanije “Plastex” d.o.o. Gračanica i “Mirna” d.o.o. Gračanica za kredite od po 600.000 maraka, “Plastoflex” d.o.o. Gračanica za 300.000 maraka, “Tring” d.o.o. Gračanica od 500.000 i za gospodarsko društvo “Krivaja metali” d.o.o. Zavidovići 350.000 maraka.
Union banka će ugovarati s korisnicima sredstava sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana.