Softić: Potrebna kvalitetnija bankarska koordinacija

0

Guverner Centralne banke BiH Senad Softić upoznao je delegaciju Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ o njihovim aktivnostima, istakavši da Centralna banka intenzivno radi na implementaciji svojih strateških ciljeva.

Tokom razgovora sa delegacijom MMF-a, koju predvodi šef Misije MMF-a za BiH Nadin Ilahi, Softić je rekao da Centralna banka, u okviru svojih zakonskih nadležnosti, želi istrajati na očuvanju nezavisnosti institucije i njenih aktivnosti, čemu su predstavnici MMF-a dali snažnu podršku, saopšteno je iz Centralne banke BiH.

Softić je posebno ukazao na potrebu kvalitetnije bankarske koordinacije, te aktivnijeg učešća svih aktera u finansijskom i bankarskom sistemu, Centralne banke BiH, entitetskih agencija za bankarstvo i Agencije za osiguranje depozita BiH, u pogledu međusobne saradnje i zajedničkog koordinisanog djelovanja.

On je istakao da je jača saradnja neophodna i u okviru Stalnog odbora za finansijsku stabilnost BiH, a sve s ciljem očuvanja finansijske stabilnosti BiH, što je zajednički interes Centralne banke i MMF-a.

Stoga, i budući program sa MMF-om treba da rezultira unapređenjem postojećeg stanja u ekonomiji, a posebno u bankarskom i finansijskom sektoru u BiH, zaključeno je tokom sastanka predstavnika Centralne banke BiH i MMF-a.

Misija MMF-a boravi u BiH kako bi sa predstavnicima vlasti razgovarala o mogućem novom programu ove finansijske institucije sa BiH.