Nijemci plaćaju utopljavanje zgrada u BiH

0

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, u iznosu 9.500.000 eura za energetsku efikasnost u javnim zgradama, sa osnovama za njegovo zaključivanje.

Na sjednici je utvrđen i Prijedlog sporazuma o finansiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u iznosu 10 miliona eura za istu namjenu.

Cilj ovih projekata je osigurati energetsku efikasnost javnih objekata entiteta uz  prihvatljive troškove, što za cilj ima unapređenje uslova života stanovnika.

Grant sredstva za ove projekte osigurala je Vlada SR Njemačke.

Pojedinačni prijedlozi sporazuma bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.