GRAS dužan 131 milion KM, traži se model za izmirenje duga

0

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić, ministar saobraćaja Adi Kalem i sekretar Ministarstva finansija KS Zejna Avdić održali su danas sastanak sa direktorom Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine Šerifom Isovićem o modalitetima isplaćivanja poreskog duga KJKP “GRAS”.

Direktor Isović je upoznao prisutne da, prema podacima Poreske uprave FBiH, stvarna dugovanja “GRAS”-a iznose oko 92 miliona KM, po osnovu glavnice, i 39 miliona kamata.

Danas se razgovaralo o modelima kako riješiti pitanje ovog duga da bi “GRAS” mogao funkcionisati.

Dogovoreno je da resorno ministarstvo podnese inicijativu za održavanje operativnog sastanka sa premijerom Federacije BiH Fadilom Novalićem, “Željeznicama FBiH” i rudnicima uglja koji su, pored “GRAS”-a, najveći dužnici u FBiH, kako bi se pokušalo doći do optimalnog modela za rješavanja najvećih poreskih dugovanja državnih firmi.

Kako je naglašeno, još 2017. godine je pripremljen zakon o djelimičnom oprostu duga na federalnom nivou koji bi trebao ponuditi moguće odgovore na ova pitanja.

Razgovaralo se i o penzionerima “GRAS”-a koji su penzionisani po nepovoljnim uslovima, zbog čega je ministar Kalem najavio da je potrebno kroz paket rješenja problema u “GRAS”-u potrebno raditi na doplati neizmirenih obaveza, kako bi ovi radnici dobili svoje stvarne zarađene penzije.

D.H.