Vlada RS utvrdila način funkcionisanja slobodnih zona

0

Vlada Republike Srpske utvrdila je u četvrtak Nacrt zakona o slobodnim zonama Republike Srpske, kojim se uređuje pravni okvir za uspostavljanje i funkcionisanje slobodnih zona u Republici Srpskoj.

U odnosu na važeće zakonsko rješenje, Nacrtom zakona preciziran je postupak osnivanja i početak rada slobodne zone, normirane su odredbe o promjeni granica slobodne zone, a Ministarstvo privrede i preduzetništva određeno je kao nadležni organ koji učestvuje u postupku osnivanja slobodne zone i vodi evidenciju o broju slobodnih zona na teritoriji Republike Srpske i rezultatima njihovog poslovanja.

Takođe, kako je saopšteno iz nadležnog Ministarstva, jedna od značajnih novina u ovom zakonu, jeste i propisivanje obaveze izvještavanja Vlade Republike Srpske o poslovanju slobodnih zona koje se nalaze na njenoj teritoriji, čime će biti omogućeno da Vlada Republike Srpske prati rezultate poslovanja slobodne zone u čijem osnivanju je učestvovala, odnosno za čije osnivanje je dala saglasnost.

Nacrtom zakona regulišu se i druga važna pitanja, poput poreskih i carinskih olakšica, zasnivanja, trajanja i prestanka radnih odnosa u slobodnoj zoni, osnivanja i poslovanja banaka u slobodnoj zoni i slično.

Očekuje se da će se novim zakonskim rješenjem podstaći osnivanje i funkcionisanje slobodnih zona u Republici Srpskoj i veća zainteresovanost poslovnih subjekata za ovakav vid poslovanja.

“Ovako jasno i precizno utvrđeno zakonsko rješenje treba da podstakne uspostavljanje i funkcionisanje slobodnih zona u Republici Srpskoj, što bi za krajnji cilj uticalo na veći priliv domaćih i stranih investicija, više novih radnih mjesta, veća ulaganja u infrastrukturu, veći obim posla za kooperante iz domaće privrede, kao i stvaranje uslova za sticanje novih znanja i vještina domaće radne snage”, naveli su iz Ministarstva privrede i preduzetništva.

U Republici Srpskoj slobodne zone su regulisane Zakonom o slobodnim zonama) i Zakonom o slobodnim zonama u BiH.