Veći broj turističkih dolazaka u RS

0

Republiku Srpsku je u prošloj godini posjetilo 381.802 turista ili 10,8 odsto više nego lani i oni su ostvarili 926.939 noćenja što je za 16,7 odsto više, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

U prošloj godini 179.674 domaćih turista ostvarilo je 456.367 noćenja, dok je 202.128 stranih turista ostvarilo 470.572 noćenja.

Broj noćenja koje su ostvarili domaći turisti u prošloj godini veći je za 16,8 odsto, dok je broj noćenja stranih turista veći za 16,5 odsto u odnosu na 2017. godinu.

Domaći gosti su u prošloj godini najviše noćenja 196.390 ostvarili u banjama, dok su strani turisti najviše noćenja 229.290 ostvarili u takozvanim ostalim turističkim mjestima.

Najveći broj stranih turista koji su posjetili Republiku Srpsku u prošloj godini bili su iz Srbije, zatim iz Slovenije i Hrvatske.

Ekonomista Stefan Markićević rekao je Srni da ohrabruju podaci koji govore o tome da turističke destinacije u Srpskoj registruju veći broj posjeta i noćenja stranih turista i da je taj broj povećan u odnosu na pretprošlu godinu.

On je naveo da takav trend treba održati i u narednom periodu, vodeći računa da se konkurencija u turističkoj oblasti sve više povećava, jer ta se oblast više ne smatra tercijarnom privrednom djelatnošću, već kao grana koja može biti i generator ravoja i stvarati sve veće učešće u bruto domaćem proizvodu.

“Kretanja u turizmu su takva da se turistička ponuda nastoji proširiti i u dubinu i širinu kako bi se cijele godine od te djelatnosti ostvarivao značajan novčani priliv, pa samim tim bi i Republika Srpska trebala razmišljati i realizovati nove vidove turističke ponude za ciljane grupe, uz proširenje već postojećih kapaciteta”, rekao je Markićević.

On je kao jedan od bitnih ograničavajućih faktora koji može uticati na razvoj turizma naveo problem sa radnom snagom, odnosno odlaskom mlađe i kvalifikovane radne snage s čime se Republika Srpska susreće.

Srna