Uložena žalba na izbor kompanije za štampanje listića

0

Grupa kompanija uputila je žalbu Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH na odluku CIK-a o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja i pakovanja glasačkih listića za lokalne izbore 2020. godine, piše Dnevni avaz. Podsjećamo, na osnovu provedene konkursne procedure izabrana je kompanija „Unioninvestplastika“ dd Sarajevo.

Predsjednik CIK-a Željko Bakalar je u izjavi za „Avaz“ kazao da ova situacija može značiti ugrožavanje određenih rokova kada su u pitanju izborne procedure.

– Podnositelj žalbe je grupa ponuđača i to „Atlantik“ iz Banje Luke te kompanije „Igepa bh“ i „Farma prom“ iz Sarajeva. Žalba je proslijeđena Uredu za razmatranje žalbi. Tražili smo hitnost u postupanju s obzirom na javni interes i na naše rokove, jer što prije moramo krenuti u realizaciju usluge tiskanja i pakiranja glasačkih listića – pojasnio je Bakalar. 

Dodao je da izborni rokovi zavise od perioda koji će trebati Uredu za razmatranje žalbi BiH kako bi riješili ovu žalbu.

– Moramo što prije imati zaključen ugovor, jer u drugoj polovici septembra moramo imati glasačke listiće, koje ćemo poslati glasačima koji su se prijavili za glasanje putem pošte. Taj nam je dio posebno ugrožen i zbog toga nam je bitno da se ovo pitanje što je moguće prije riješi – ističe Bakalar.

Predsjedavajuća Ureda za žalbe Željka Klobučar kazala je za „Avaz“ da je Ured zaprimio žalbu još u četvrtak, na kraju radnog vremena. 

– Tačnije, CIKBiH nam je dostavio žalbu i oni su se izjasnili da je neosnovana. U svojoj žalbi naveli su četiri žalbena navoda o kojima ne smijem govoriti u javnosti – pojasnila je Klobučar.

Dodala je da će, prema proceduri, Ured za žalbe pozvati tu grupu kompanija da uplate administrativnu taksu i naknadu za pokretanje administrativnog postupka. 

– Već danas (jučer, op. a.) ćemo ih obavijestiti o tome i oni imaju tri dana da uplate naknadu i dostave dokaz. Naknada je u ovom slučaju velika i iznosi oko 10.000 KM, kao i još 100 KM za administrativnu pristojbu. Kad ta naknada bude uplaćena, onda će se žalba smatrati potpunom. Odmah će se pristupiti razmatranju žalbe, jer smo svi svjesni njene važnosti – istakla je Klobučar.

Prema njenim riječima, vrlo lako se može desiti da kompanije koje su uputile žalbu neće ni uplatiti naknadu.

– U tom slučaju žalba će se odbaciti kao neuredna. Ali, u svakom slučaju, moramo čekati ovaj zakonski rok od tri dana. Ukoliko se desi da naknada bude uplaćena, Ured će žurno pristupiti rješavanju ove žalbe – istakla je Klobučar.

Za štampanje listića 800.000 KM

Prema okvirnom sporazumu, posao štampanja glasačkih listića dodijeljen firmi „Unioninvestplastika“ dd Sarajevo vrijedan je 805.528,51 KM s PDV-om. Nakon toga je uslijedila žalba na ovu odluku CIK-a.