Stara Bistrička stanica biće pretvorena u muzej

0

Stara Bistrička stanica, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, vraćen je građanima Sarajeva. Riješeni su imovinsko-pravni odnosi te stvorene pretpostavke za početak obnove ovog devastiranog, ali reprezentativnog objekta koji je svojevrstan simbol Grada Sarajeva, kazao je gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka.

“Ovaj projekt ima tri vrlo važne dimenzije, kulturnu, socijalnu i razvojnu. Obnovom i čuvanjem ove stanice branimo našu baštinu, sjećanja generacija i vrijednu tradiciju. Zatim, riješavamo stambeno pitanje za sedam porodica koje su godinam živjele u neuslovnom objektu. I na koncu, razvojni aspekt,” rekao je Skaka.

Obnovljena Bistrička stanica će biti snažan doprinos kao turistička atrakcija i multifunkcionalni objekt koji će biti u potpunosti samoodrživ.

Sve investicije u Bistričku stanicu su realizirane i bit će realizirane na bazi jasnog plana kako bi i ovaj projekt, kao i ostali koje realizira ova gradska administracija, bili u potpunosti ekonomski opravdani i uspješni.

U budžetu za 2020. godinu ćemo planirati sredstva za obnovu ovog spokmenika i davanje njegove konačne namjene.