Samir Mustafić: Nastojimo biti oslonac privredi

0

Predsjednik Uprave ASA banke Samir Mustafić govorio je za Oslobođenje o rezultatima, ali i o uvođenju novih proizvoda

Kada se osvrnete, kakva je prošla godina bila za ASA banku? Da li ste zadovoljni rezultatima?

U 2018. godini ASA banka ostvarila je neto dobiti od 5,2 miliona KM, što je rekordan rezultat u poslovanju banke. Navedeno ukazuje na rast broja zadovoljnih klijenata, čije nam povjerenje daje motiv da nastavimo dalje ulagati u izgradnju profesionalnog odnosa i podizanja nivoa usluga.

Kroz protekle dvije godine smo radili na procesu rebrendinga i internim edukacijama u cilju pozicioniranja brenda, izgradnje novog imidža – snažne domaće banke koja pripada vodećem poslovnom sistemu u BiH.

Domaći kapital

Zadovoljstvo nam je da smo uspjeli završiti i renoviranje većine poslovnica, te smo i na taj način pokazali predanost razvoju poslovne mreže i pružanju vrhunske kvalitete usluge svojim klijentima.

Da li je bilo teško steći povjerenje klijenata s obzirom na to da su inostrane banke dominantne na bh. bankarskom tržištu?

ASA banka je vodeća domaća banka u privatnom vlasništvu nastala kao spoj poduzetništva i višegodišnje tradicije bankarstva. Naša snaga temelji se na domaćem kapitalu, a sa aktivom od blizu 500 miliona KM i značajnim kreditnim portfolijem namijenjenim pravnim i fizičkim licima, ASA banka nastoji biti oslonac razvoja privrede u BiH i unapređenja životnog standarda stanovništva. Kao takva, Banka veoma dobro poznaje ekonomsku situaciju u državi, te zahtjeve i potrebe klijenata.

Upravo kroz ovu bliskost i činjenicu da upravljamo procesima isključivo unutar države, u mogućnosti smo djelovati brzo i u što kraćem roku odgovoriti potrebama naših klijenta, što je jedna od ključnih korporativnih prednosti domaće banke. Jaka domaća banka, kakva je ASA banka, može adekvatno odgovoriti konkurenciji, a kroz bolje razumijevanje domaćih klijenata, posebno privrede i njenih potreba u okruženju u kojem egzistira.

Banke konstantno razvijaju nove proizvode. Šta vaši klijenti mogu očekivati u narednom periodu?

Kao Banka koja je nastala spojem tradicije i poduzetničke vizije, ASA banka je kroz protekli period uspješno integrisala dvije banke u jednu te postavila zdrave temelja za rast i uvođenje novih proizvoda. Kroz slogan “Naša i snažna” želimo poslati poruku jake i stabilne banke koja počiva na temeljima domaćeg kapitala i poduzetničke vizije.

Digitalna revolucija je zasigurno promijenila način razmišljanja i individualnog pristupa klijentu u smislu kreiranja dodane vrijednosti. Planiramo dodatno razvijati usluge instant-plaćanja, ali i druga rješenja koja će olakšati svakodnevno podizanje i prenos sredstava. Naš fokus će svakako biti na uvođenju dodatnih ponuda za pravna i fizička lica kroz akcijske proizvode.

Dodatno, razvijamo sasvim novi kreditni proizvod u dijelu poslovanja sa fizičkim licima, što će biti revolucionarna ponuda na našem tržištu.

Šta će biti u fokusu Banke u 2019. godini?

-ASA banka nastavlja pratiti privredne i finansijske tokove kako bi bila spremna odgovoriti na potrebe tržišta.

Fokus

Primarno smo orijentirani na stvaranje kvalitetne usluge, unapređenje ponude i kreiranje inovativnih rješenja koja su neophodna u današnjem vremenu digitalizacije. Naša vizija je jačati domaći finansijski sektor i svakako ćemo nastaviti ulaganja u tom segmentu. Kao što smo i do sada pokazali, Banka će zadržati fokus na organskom i neorganskom rastu te koristiti mogućnosti i prilike koje tržište nudi, a kroz svoju misiju želimo biti dugoročni i stabilan partner stanovništvu i privredi BiH.

Koliko ASA banka trenutno ima poslovnica u BiH, imate li u planu nove poslovnice ove godine?

Trenutno zapošljavamo preko 200 uposlenika u poslovnicima širom BiH. Kroz BH mrežu bankomata, koja je treća po veličina mreža u BiH, naši klijenti imaju mogućnost podizanja novca na više od 150 bankomata BH mreže, i to bez naknade.

Izvor: Oslobođenje