Sa sarajevskog aerodroma otpremljena prva RFS linija

0

Međunarodni aerodrom Sarajevo uspostavio je prvu RFS (Road Feeder Service) liniju na relaciji Sarajevo-Beograd, koja je realizirana u saradnji sa aviokompanijom Air Serbia.

Uspostavom ove linije sarajevski aerodrom ostvaruje novi kvalitet u segmentu cargo usluga i značajno unapređuje svoje mogućnosti u pogledu prijevoza robe.

Ovaj vid prijevoza uobičajen je u svijetu i predstavlja dodatak prijevozu robe zračnim putem, a koristi se pretežno za transport robe do destinacija na kojima avio kompanija ne leti ili do destinacija na kojima redovne avio linije nisu u mogućnosti sigurati dovoljne transportne cargo kapacitete.

Uspostavljanjem RFS linije za Beograd, stvoreni su uslovi za otpremu roba većih dimenzija uz direktnu konekciju na letove kompanije Air Serbia iz Beograda, u najkraćem mogućem roku.

Međunarodni aerodrom Sarajevo je osigurao sve logističke kapacitete u smislu smještaja i manipulacije robom na mjestu gdje će se vršiti prihvat robe od pošiljatelja.

Robu je sada moguće dostaviti na Aerodrom Sarajevo svaki radni dan, a u organizaciji kompanije Air Serbia transport će se vršiti jednom sedmično.

Na realizaciji projekta zajednički su radili Međunarodni aerodrom Sarajevo, Carinska ispostava Aerodrom Sarajevo i Aviation Services Sarajevo kao glavni cargo prodajni agent kompanije Air Serbia za teritoriju BiH, saopćeno je iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo.