Propala privatizacija 120 preduzeća

0

Neuloženih 260 miliona maraka, više od 3.800 radnika koji nisu zadržani na poslu i oko 3.200 radnika koji nisu, a morali su biti uposleni, razlozi su zbog kojih je raskinuto ili je u postupku raskida čak 120 privatizacijskih ugovora u FBiH, od njih 1.271.

Osim toga, država je ostala i bez 7,3 miliona maraka koje su kupci preduzeća trebali platiti za kapital. Ovakav izvještaj o kontroli privatizacijskih ugovora, sa stanjem na dan 31. decembar 2018. godine, pripremila je Agencija za privatizaciju u FBiH, a u četvrtak usvojila Federalna vlada.

Prema podacima, zbog neizvršenja obaveza raskinuto je 97 ugovora, a za 27 su u toku postupci za raskid. Najviše njih je u Zeničko-dobojskom kantonu.

No, ovi podaci nisu konačni, jer je u toku kontrola 66 privatizacijskih ugovora.

Edhem Biber, nekadašnji predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH i danas predsjedavajući Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH, istakao je da su ovi podaci samo potvrda da je privatizacija u našoj zemlji propao projekt, jer nije dala očekivane rezultate.

– Od svih elemenata koji su propagirani, kao što su brzina, efikasnost, transparentnost, nije bilo ništa. Vidi se da su uglavnom tajkuni preuzeli nekretnine, nisu ulagali u proizvodnju i ostavljali su ljude bez posla i staža. I danas se s tim problemom suočava država. Pokazalo se da je sve bila samo jedna velika prevara – naglasio je Biber.

Pokušaj revizije

Stava je i da su pokušaj revizije privatizacije i formiranje Federalne agencije za reviziju privatizacije samo zakašnjeli i propali pokušaj, jer su putevi kriminalnih radnji zatrti.

U toku je raskid ugovora i za kupovinu firmi „Borac Katarina“ Jajce i Konfekcija „Borac“, dok su raskinuti ugovori za „Komet“ Sarajevo, „Feroelektro“, Fabriku duhana Mostar i „Večernje novine“.

Stečaj je pokrenut u 74 preduzeća, a najviše njih je u nadležnosti Kantonalne agencije za privatizaciju Bihać, čak 26.

(Avaz)