ProCredit grupacija pridružila se Partnerstvu finansijskih institucija za obračun emisije ugljika

0
  • U cijeloj grupaciji će se provesti standardizovani pristup i objavljivanje informacija o emisijama gasova sa efektom staklene bašte, povezanim sa vlastitim portfolijem kredita i ulaganja
  • Partnerstvo finansijskih institucija za obračun emisije ugljika (Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)) predstavlja globalnu sektorsku inicijativu za standardizaciju mjerenja i objavljivanja informacija o emisijama gasova sa efektom zelene bašte za finansijski sektor. Sa više od 140 banaka i investitora na pet kontinenata, ova inicijativa se nastavlja razvijati u Sjevernoj Americi, Latinskoj Americi, Evropi, Africi i Azijsko-pacifičkoj regiji

Od svog osnivanja ProCredit grupacija nastoji promovisati ekološki osjetljiv ekonomski razvoj na tržištima u razvoju na kojima posluje. ProCredit banke su pioniri u integraciji pitanja vezanih za klimatske promjene u svoje poslovanje sa malim i srednjim preduzećima (MSP), kao i u svoje interne aktivnosti.

ProCredit grupacija, koja je uglavnom aktivna na području jugo-istočne i istočne Evrope, već duži niz godina u skladu sa Globalnim standardima izvještavanja o održivosti („core“ opcija) transparentno prijavljuje različite nefinansijske pokazatelje i aktivnosti orijentisane na održivost u okviru svog poslovanja (Izvještaj ProCredita o uticaju poslovanja za 2020. godinu) (Izvještaj ProCredit-a o uticaju za 2020. godinu).

Također, svoje bankarske odnose ProCredit banke usmjeravaju na MSP koja ispunjavaju stroge Ekološke, društvene i upravljačke standarde (Environmental, Social, and Governance), te imaju najveći potencijal za stvaranje ekološki održivog bogatstva i otvaranje radnih mjesta u lokalnim ekonomijama. Kreditni poslovi banke naročito podržavaju ulaganja u inovativne i eko tehnologije. Eko kreditni portfolio već čini oko 20% ukupnog portfolija grupacije.

U sklopu strategije za rješavanje pitanja klimatskih promjena, ProCredit grupacija razvila je vlastiti pristup za procjenu izbjegavanja emisija gasova sa efektom staklene bašte (Greenhouse gas (GHG)) i štednje energije koja se naročito postiže preko eko ulaganja koja MSP vrše na tržištima u razvoju. Sada će primjena međunarodno priznate metodologije PCAF-a za obračun emisija GHG dalje ojačati transparentnost obavještavanja u pogledu aspekata održivosti ukupnog kreditnog portfolija i vlastitih ulaganja.

„Ekonomski razvoj u zemljama u kojima poslujemo općenito uključuje rastuću potražnju energije ukoliko se ona ne nadoknadi energetski efikasnim ulaganjima ili ulaganjima u obnovljive energije. Primjenom PCAF međunarodno priznate metodologije za mjerenje i objavljivanje informacija o emisijama gasova sa efektom staklene bašte na naš kreditni portfolio i ulaganja jača se naš vlastiti pristup, a, naša tržišta, istovremeno, uključuju u globalne sisteme“, pojašnjava Uprava ProCredit Holdinga AG & Co KGaA, matične kompanije ProCredit grupacije.

Cilj pristupa koji ProCredit grupacija primjenjuje u poslovanju nije samo smanjiti njen unutrašnji i spoljni ekološki uticaj, već i promovisati kredite i ulaganja koja imaju pozitivan uticaj na životnu sredinu.

Na primjer, u skladu sa općim kriterijima za isključenje djelatnosti čije finansiranje nije dozvoljeno koje grupacija primjenjuje (pogledati: ( Kodeks ponašanja), svaki kreditni posao uključuje procjenu ekoloških i društvenih rizika kao sastavnog dijela analize kreditnog rizika sa ciljem svođenja rizika na najmanju mjeru i procjene potencijalnog uticaja ulaganja.

O ProCredit Holdingu AG & Co. KGaA

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, sa sjedištem u Frankfurtu na Majni, u Njemačkoj, je matična kompanija razvojno orjentisane ProCredit grupacije, koju čine komercijalne banke za mala i srednja preduzeća (MSP). Pored toga što je u poslovanju prvenstveno usmjerena na jugoistočnu i istočnu Evropu, ProCredit grupacija također je aktivna u Južnoj Americi i Njemačkoj. Dionicama ove kompanije trguje se na Prime Standard segmentu frankfurtske berze. Ključni dioničari ProCredit Holdinga AG & Co. KGaA obuhvataju strateške investitore Zeitinger Invest i ProCredit Staff Invest (subjekt za ulaganja zaposlenih u ProCreditu), holandski DOEN Participaties BV, KfW Development Bank i IFC (dio grupe Svjetske banke). Kao nadređenu kompaniju grupacije, ProCredit Holding AG & Co. KGaA, u skladu sa njemačkim Zakonom o bankama, nadziru njemački Savezni finansijski nadzorni organ (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) i njemačka Bundesbank. Dodatne informacije možete naći na našoj web stranici: www.procredit-holding.com 

O Partnerstvu finansijskih institucija za obračun emisije ugljika (PCAF)

Partnerstvo finansijskih institucija za obračun emisije ugljika  (Partnership for Carbon Accounting Financials) (PCAF) na globalnom nivou pokrenuto je u septembru 2019. godine. Ovoj inicijativi do sada se pridružilo preko 140 banaka i investitora. Učesnici PCAF-a zajedno rade na izradi   Globalnog standarda za obračun i izvještavanje o GHG za finansijski sektor  u cilju mjerenja i obavještavanja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte vezanih za njihove kredite i ulaganja. Na taj način, učesnici PCAF-a poduzimaju važan korak prema procjeni rizika povezanih sa klimom, postavljanjem ciljeva u skladu sa Pariškim klimatskim sporazumom i razvijanjem efikasne strategije za dekarbonizaciju našeg društva. Više informacija potražite na stranici https://carbonaccountingfinancials.com/