Pad dobiti Centralne banke na polugodištu

0

Centralna banka BiH u prvoj polovini ove godine ostvarila je neto dobit od 6,8 miliona KM, što je znatno smanjenje u odnosu na 16,6 miliona iz istog perioda prošle godine.

Tokom drugog kvartala ove godine neto dobit je iznosila svega 875 hiljada KM.

– Značajno odstupanje kumulativne neto dobiti za periodu u odnosu na uporedni izvještajni period je posljedica primjene različitih kalkulacija PD-a u mjerenju očekivanih kreditnih gubitaka – navodi se u polugodišnjem izvještaju o poslovanu Centralne banke.

Dalje se pojašnjava da je promjena kaluklacije PD-a rezultirala jednokratnim priznavanjem dobitaka po osnovu očekivanih kreditnih gubitaka u iznosu od 9,8 miliona KM u dobit ili gubitak i smanjenjima rezervacija za očekivane kreditne gubitke za odgovarajuće klase finansijske imovine na dan 1. januar 2019. godine.

Banka je ostvarila neto kamatne prihode od 11,5 miliona KM (lani bili oko 12 miliona), i neto prihode od naknada i provizija od oko 8,6 miliona KM (lani oko 8,2 miliona).

I. K.