Otvorene ponude za Komercijalnu banku

0

Neobavezujuće ponude, u prvoj fazi tendera za prodaju akcija Komercijalne banke u vlasništvu Republike Srbije, otvorene su na današnjoj sjednici Tenderske komisije Ministarstva finansija Srbije.

Tenderska komisija je konstatovala da su prispjele četiri ponude u roku predviđenom tenderskom dokumentacijom.

Ponude su otvorene i konstatovano je da su kompletne, odnosno da sadrže elemente predviđene tenderskom dokumentacijom za prvu fazu.

U narednim danima, Ministarstvo će uz asistenciju privatizacionih savjetnika izvršiti analizu prispjelih neobavezujućih ponuda i konstatovati koji se od ponuđača kvalifikovao za drugu, obavezujuću fazu.

Kvalifikovane ponude će biti rangirane u skladu sa kriterijumima predviđenim tenderskom dokumentacijom, i kvalifikovani ponuđači će biti obaviješteni o rang listi.

Nakon toga, kvalifikovani ponuđači će imati mogućnosti da izvrše dodatnu i sveobuhvatnu analizu poslovanja banke.

Predviđeno je da obavezujuće ponude budu podnijete sredinom mjeseca novembra ove godine.

Ovlašteni predstavnici svih ponuđača koji su dostavili neobavezujuće ponude pozvani su da prisustvuju otvaranju zbog transparentnosti procesa.

Kako je danas ministar finansija Srbije Siniša Mali rekao, pristigle su ponude i banaka koje su prisutne na tržištu kao i investicionih fondova.

Komercijalna banka održaće 30. septembra vanrednu sjednicu Skupštine akcionara u prostorijama svoje centrale u Beogradu.

Kako se navodi u pozivu za vanrednu sjednicu Skupštine, na dnevnom redu biće odluka o imenovanju spoljnog revizora banke za 2019. godinu. O tački dnevnog reda mogu da glasaju akcionari, vlasnici običnih akcija kojih na jučerašnji datum ima 16.817.956.

Da bi se donijela odluka o imenovanju spoljnog revizora banke, neophodno je najmanje 67 procenata glasova od ukupnog broja glasova običnih akcija, prenosi Blic.rs.