Negativna neto finansijska pozicija BiH u trećem kvartalu

0

Neto finansijska pozicija BiH na kraju trećeg kvartala ove godine bila je negativna i iznosila je 14,29 milijarde KM, što je u odnosu na kraj prethodne godine manje za 2,25 odsto, saopšteno je iz Centralne banke BiH.

Negativna pozicija je karakteristična za tranzicione zemlje, kada se rast domaće ekonomije oslanja na kapitalne prilive iz inostranstva.

U saopštenju se dodaje da je smanjenje neto finansijskog deficita rezultat većeg rasta aktive u inostranstvu u odnosu na rast pasive ekonomije BiH.

Centralna banka BiH objavila je izvještaj o kvartalnoj međunarodnoj investicionoj poziciji za BiH, a objavljeni podaci obuhvataju period od 2007. godine zaključno s trećim kvartalom ove godine.

Međunarodna investiciona pozicija je dio makroekonomskih statistika koja prikazuje na određeni datum vrijednost ukupne finansijske aktive koju potražuju rezidenti BiH od nerezidenata i pasive rezidenata BiH u odnosu na ostatak svijeta.

Razlika između aktive i pasive predstavlja neto poziciju.