Naplata javnih prihoda u RS u januaru povećana za 5,9 miliona KM

0

Poreska uprava Republike Srpske prikupila je u februaru ove godine na račun javnih prihoda ukupno 219,2 miliona KM, što je za 5,9 miliona KM ili tri posto više nego u istom mjesecu prethodne godine, uz povećanje naplate u gotovo svim segmentima javih prihoda.

“Ovo je pokazatelj da je, uprkos krizi koju je izazvala pandemija virusa korona, zadržana stabilnost u naplati javnih prihoda Republike Srpske, prije svega zahvaljujući redovnim aktivnostima Poreske uprave na kontroli i naplati javnih prihoda, te mjerama Vlade Republike Srpske za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom”, saopšteno je iz Poreske uprave Republike Srpske.

Naplata doprinosa u februaru iznosila je 141,9 miliona KM, što je za 6,5 miliona KM ili pet posto više nego u istom mjesecu prošle godine.

Za Fond PIO naplaćeno je 80,9 miliona maraka ili četiri posto više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 51,1 milion maraka, što je za šest posto više u odnosu na uporedni period.

Rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječije zaštite od šest i Zavod za zapošljavanje od pet posto.

Naplata direktnih poreza iznosila je 38,1 milion KM, što je za 2,8 miliona KM manje nego u istom mjesecu prošle godine, a najveći rast naplate u ovom segmentu prihoda ostvaren je kod poreza na dohodak koji je naplaćen u iznosu od 16,9 miliona KM, što je za 1,2 miliona KM ili osam posto više nego u februaru prošle godine.

Rast naplate zabilježen je i kod poreza na nepokretnosti, koji je naplaćen u iznosu od 1,1 milion maraka, što predstavlja povećanje naplate od 61 posto, kao i kod poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara, koji je naplaćen u iznosu od 1,2 miliona KM ili jedan posto više.

Porez na dobit je u februaru naplaćen u iznosu od 18,9 miliona KM što je za 4,5 miliona KM manje nego u uporednom periodu.

Kod ostalih javnih prihoda, u februaru je ostvarena naplata od 39,2 miliona KM, što je povećanje naplate za 2,4 miliona maraka ili šest posto.

Takse i naknade su naplaćene u iznosu od 22,9 miliona maraka ili osam posto manje, dok je po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno ukupno 5,1 milion maraka ili devet procenata više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Rast naplate zabilježen je i kod kazni i to za 34 posto, a naplata te vrste javnog prihoda iznosila je 2,2 miliona KM.

Naplata prihoda po osnovu koncesionih naknada u februaru ove godine iznosila je 6,3 miliona KM, što je povećanje za 3,3 miliona maraka u odnosu na februar prošle godine.