Još 45 miliona KM za cestu Sarajevo – Goražde

0

Federalna vlada usvojila je danas informaciju o inicijativi za financiranje izgradnje brze ceste Prača – Goražde, LOT 1 tunel Hranjen – faza 1, iz akumulirane dobiti JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Vlada je zadužila ovo javno preduzeće da, u roku od 30 dana, pripremi Skupštinu Društva, te da sredstva iz akumulirane dobiti u iznosu od 45 miliona KM usmjeri za realizaciju ovog projekta.

Federalna ministarstva prometa i komunikacija, finansija i energije, rudarstva i industrije dužna su da, svako u okviru svojih nadležnosti i u saradnji s nižim nivoima vlasti, poduzmu sve potrebne aktivnosti s ciljem realizacije ovoga zaključka.

Izgradnja brze ceste Sarajevo-Goražde od velikog je značaja, jer će, jednom kada se završi, vrijeme vožnje između Sarajeva i Goražda sa sadašnjjih sat i po biti smanjeno na 45 minuta.

Realizacijom ovog projekta udaljenost između Sarajeva i Goražda bila bi smanjena sa 95,6 na 56 kilometara.

Probijanje tunela Hranjen počelo je nedavno a za ovaj projekat ranije su već izvojena sredstva iz dobiti BH Telecoma, podsjeća BiznisInfo.