Imenovan novi Nadzorni odbor EPBiH

0

Vlada Federacije BiH održala je danas 152. hitnu telefonsku sjednicu.

Vlada je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Izeta Žigića, Milenka Obada, Jakuba Dinarevića, Muhidina Zametice, Izudina Džafića i Vanje Bajrami za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Oni su imenovani uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.

Stupanjem na snagu ove, prestaje da važi ranija odluka od 27.12.2019. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH”.