EKSKLUZIVNO Banke u BiH platile 700.000 KM penala na nekorištene viškove novca

0

Komercijalne banke u Bosni i Hercegovini platile su u posljednja dva mjeseca oko 700.000 KM penala zbog toga što su na računima Centralne banke BiH držale više novca nego što su bile obavezne, saznaje ekskluzivno portal BiznisInfo.

Riječ je o naknadi za viškove novca koje komercijalne banke drže u CBBiH iznad obavezne rezerve. Riječ je, dakle, o novcu koji, umjesto da bude uložen u privredu, leži na računima.

Centralna banka je ranije ove godine uvela negativne kamatne stope na ova sredstva, a ta odluka se počela primjenjivati od 1. jula. Banke su u tom trenutku na računu CBBiH držale oko 2,5 milijardi maraka KM iznad nivoa obavezne rezerve.

Centralna banka je donijela ovu mjeru kako bi potaknula banke da novac investiraju kroz kredite kompanijama i stanovništvu, kako bi se potaknuo ekonomski rast i otvaranje novih radnih mjesta.

„Centralna banka BiH je na prosječan iznos sredstava iznad obavezne rezerve za mjesece juli i avgust 2016. godine bankama obračunala i naplatila ukupno 706.901 KM negativne naknade“, rečeno je za BiznisInfo iz Centralne banke BiH.

Na upit kako su zadovoljni efektima odluke iz CBBiH nam je rečeno da je period od dva mjeseca jako kratak da bi se mogli sagledati svi efekti primjene nove odluke obaveznoj rezervi.

Inače, banke su početkom septembra na računu rezervi u prosjeku držale oko dvije milijarde maraka (tačnije 2.079,37 miliona) viška sredstava, što predstavlja smanjenje od 374,88 miliona KM u odnosu na period  neposredno prije primjene nove odluke o obaveznoj rezervi.

Prosječan iznos obavezne rezerve početkom septembra iznosio je nešto manje od dvije milijarde maraka (tačnije 1.970,26 miliona KM), što predstavlja povećanje od 468,05 miliona KM u odnosu na period prije uvođenja nove odluke.

„Prema tome, ukupan iznos sredstava na računima rezervi nije se značajnije promijenio, pri čemu je navedeno smanjenje viška rezervi i povećanje obavezne rezerve prije svega rezultat promjena načina obračuna (uvođenja jedinstvene stope i ukidanja izuzetaka iz osnovice za obračun)“, kazali su nam iz CBBiH.

(Autor: BiznisInfo)