Broj nezaposlenih smanjen za 8,4 odsto

0

U BiH je lani smanjen broj registrovanih nezaposlenih lica za 39.818 ili 8,4 odsto, te je krajem godine na evidenciji bilo 435.266 nezaposlenih, što je najmanji broj od 2005. godine od kada Agencija za rad i zapošljavanje BiH vodi ovu statistiku, rekao je direktor Agencije Muamer Bandić.

Bandić je na konferenciji za novinare istakao da je u protekloj godini broj zaposlenih konstantno bio u porastu, što je doprinijelo smanjenju administrativne stope nezaposlenosti koja je u decembru iznosila 34,7 odsto, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja smanjenje od 2,8 odsto.

On je naglasio da je registrovana nezaposlenost u Republici Srpskoj smanjena za 18.359 lica i iznosi 96.005 lica, u FBiH za 19.792 lica i iznosi 329.907 lica i u Brčko distriktu za 1.667 lica i iznosi 9.354 lica.

Bandić je napomenuo da je lani zaposleno 142.025 lica, što je za 1.982 lica ili 1,4 odsto više nego u istom periodu prošle godine, što predstavlja najveći broj zaposlenih lica sa evidencija zavoda unutar jedne godine do sada.

Prema njegovim riječima, u prošloj godini su poslodavci zavodima i službama zapošljavanja prijavili ukupno 60.080 potreba za zapošljavanjem novih radnika što predstavlja smanjenje za 1,98 odsto ili 1.216 lica u odnosu na prethodnu godinu.

– Kao i u prethodnoj godini i dalje najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja kvalifikovani radnici 32,06 odsto, radnici sa srednjom stručnom spremom 28,29 odsto, te nekvalifikovani radnici 27,34 odsto – rekao je Bandić.

Bandić je istakao da je, prema podacima Agencije za statistiku BiH, u decembru 2018. godine broj zaposlenih lica u BiH iznosio 817.375, od čega je 349.183 žena.

On je dodao da je zaposlenost u BiH od januara do decembra 2018. godine bila u porastu u odnosu na isti period 2017. godine, i to za 3,13 odsto ili 24.774 lica.

Bandić je napomenuo da je za godinu dana zaposlenost u Republici Srpskoj porasla za 7.072 lica ili 2,68 odsto i iznosi 270.550 lica, u FBiH za 17.307 lica ili 3,38 odsto i iznosi 529.281 lice i u Brčko distriktu za 395 lica ili 2,30 odsto i iznosi 17.544 lica.

– Prema podacima Agencije za statistiku BiH, anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za 2018. godinu iznosila je 18,4 odsto, što je u odnosu na 2017. godinu manje za 2,1 odsto – rekao je Bandić i dodao da je ova anketna stopa najniža od 2006. godine od kada Agencija za statistiku sprovodi anketu.

Prema njegovim riječima, stopa nezaposlenosti od 38,8 odsto bila je najveća među mladima koji imaju od 15 do 24 godine.

On je dodao da je pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo 374.264 lica ili 85,99 odsto od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Bandić je, govoreći o posredovanju Agencije za rad i zapošljavanje, istakao da je u protekloj godini izdato 16.090 radnih dozvola za građane BiH za rad u Sloveniji, što je više za 62,15 odsto u odnosu na 2017. godinu.

On je podsjetio da je od početka sprovođenja Sporazuma Savjeta ministara BiH i Vlade Slovenije o zapošljavanju od 1. marta 2013. godine do kraja 2018. godine ukupno izdato 35.999 radnih dozvola građanima BiH.

Bandić je naglasio da je u 2018. godini, na osnovu realizacije dogovora o posredovanju u zapošljavanju medicinskih radnika sa srednjom stručnom spremom u Njemačkoj, izdato 1.000 radnih dozvola.

On je podsjetio da je u protekloj godini u BiH izdato 2.908 radnih dozvola, od čega u Republici Srpskoj 920, u FBiH 1.848, a u Brčko distriktu 140.

– Najviše radnih dozvola izdato je za građane Srbije 733, Turske 331, Hrvatske 170, Kine 147, Egipta 116, Kuvajta 114 i Italije 110 – naveo je Bandić.

Bandić je naglasio da se trend pozitivnih kretanja na tržištima rada, kako u BiH, tako i u inostranstvu, odrazio na smanjenje broja predmeta socijalnog osiguranja.

Srna