‘Bingo’ dobio koncesiju za eksploataciju mineralne vode na Ljubačama

0

Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj u utorak privrednom društvu „Bingo“ d.o.o. export-import Tuzla dodijelila koncesiju za eksploataciju mineralne vode na lokalitetu „Ljubače“ na području grada Tuzla.

Koncesija je dodijeljena na period od pet godina.

Odlukom o dodjeli koncesije definirana je jednokratna i tekuća koncesiona naknada.

Takođe je definirano da će koncesionar prije potpisivanja Ugovora o koncesiji, dostaviti koncesoru bezuslovnu bankovnu garanciju.

Kao koncesor je određeno Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, koje će sa koncesionarom zaključiti ugovor u roku od 15 dana, od dana dobijanja odobrenja ugovora od strane Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona, navodi se u informaciji Vlade.