Autoceste kupuju parcele na trasi Sarajevo – Goražde

0

Autoceste Federacije raspisale su danas javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina na trasi brze ceste Sarajevo – Goražde, piše BiznisInfo.

Pozvani su svi vlasnici koji imaju nekretnina ne trasi buduće brze ceste na području općine Prača, k.o. Mesići i k.o. Turkovići, da se jave radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje dionice brze ceste Sarajevo – Goražde.

Svi zainteresovani mogu doći u prostorije Autocesta u Sarajevu radnim danom od 7 do 15.30.

Oni koji se ne jave u roku od 15 dana, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje, te će se pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave, a u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji.

Kako smo izvijestili u januaru, u Općini Pale u Federaciji BiH u toku su pripremni radovi za probijanje tunela “Hranjen”, kao dijela buduće brze ceste koja će Goražde povezati sa Sarajevom.

Sporazum o izgradnji tunela “Hranjen” potpisan je u septembru prošle godine. Vrijednost radova povjerenih preduzeću “Euro-Asfalt” iznosi oko 81 milion KM sa PDV-om.

Od toga je 70 miliona KM osigurano iz dobiti BH Telecoma, dok su ostatak sredstva JP “Autoceste” FBiH. Radovi u okviru LOT 1 podrazumijevaju probijanje tunela i izgradu primarne pregrade. Rok za izgradnju tunela je 36 mjeseci.

Izgradnjom brze ceste Goražde – Sarajevo cestovna udaljenost između dva grada bit će smanjena sa sadašnjih 95,6 na 56 kilometara, a umjesto sat i po vožnja će trajati 45 minuta.