Zahtjevi MMF-a BiH: Smanjiti dug, pojačati naplatu poreza

0

Vlasti Bosne i Hercegovine u pismu namjere koje će biti usaglašeno prilikom sljedeće posjete Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u martu, trebale bi se obavezati na niz strukturalnih kratkoročnih i srednjoročnih reformi koje će provoditi tokom kreditnog programa, saznaje „Dnevni avaz“.

Jačanje uprava

Iako još nije usaglašeno, našem listu predočen je sadržaj strukturalnih odrednica pisma namjere, na osnovu kojih bi se Izvršni odbor MMF-a trebao odrediti o odobravanju produženog kreditnog aranžmana za našu državu ili dugoročnog fonda stabilnosti koji spada u red najpovoljnijih kredita.

Među osnovnim kratkoročnim mjerama ili ciljevima spada povećanje bruto društvenog proizvoda smanjivanjem deficita kao udjela u javnom dugu na nivou BiH ispod 1,75 posto. Nadalje, vlasti u narednom periodu planiraju postepeno ojačati naplatu prihoda, a to bi entitetske vlade trebale pospješiti s nekoliko novih zakonskih rješenja.

Jedna od mjera u FBiH odnosi se na jačanje Uprave za inspekcijske poslove i Porezne uprave FBiH, kadrovsko jačanje ovih institucija, zatim jačanje naplate neuplaćenih poreznih prihoda. Od zakonskih rješenja se na nivou Federacije ističu izmjene i dopune Zakona o prekršajima

Entiteti će biti zaduženi da znatno ubrzaju reforme zdravstvenog sektora. U Federaciji su već pokrenute aktivnosti u ovoj oblasti, a tiču se analize i modaliteta izmirenja dugova, uvođenje trezorskog sistema u zdravstveni sektor. Također, u nadležnosti entiteta bit će i restrukturiranje željeznica.

Problematične banke

Vlasti će se prema MMF-u, ali i EU, obavezati na jačanje javnih finansija, a uskoro bi u okviru ove oblasti u oba entitetska parlamenta trebalo doći do usvajanja zakona o bankama. Ovo zakonsko rješenje podrazumijeva harmonizaciju s direktivama EU i jačanje nadzora nad problematičnim bankama

Očuvanje Centralne banke

Kada je riječ o državnom nivou, srednjoročna strukturalna odrednica je očuvanje integriteta sistema indirektnog oporezivanja te očuvanje Centralne banke BiH kao institucije na nivou države koja je nadležna za monetarnu politiku.