Usvojena Srednjoročna strategija upravljanja dugom BiH

0

Savjet ministara usvojio je danas Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom BiH za period 2021-2024. godine, čime se ispunjava jedna od obaveza iz Akcionog plana za sprovođenje Reformske agende na nivou Savjeta ministara.

Ova strategija zasnovana je na srednjoročnim strategijama upravljanja dugom Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta, uključujući i spoljni dug institucija BiH.

Osnovni cilj ove strategije je obezbjeđivanje finansijskih sredstava za finansiranje potreba BiH, Republike Srpske i Federacije BiH i Brčko distrikta uz prihvatljivi nivo troškova finansiranja i rizika.

Dodatni cilj predstavlja razvoj domaćeg tržišta hartija od vrijednosti.

Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara će prilikom budućeg spoljnog zaduživanja primjenjivati smjernice definisane ovom strategijom.

Srednjoročna strategija upravljanja dugom za period 2021-2024. godine biće objavljena na službenoj internet stranici Ministarstva finansija i trezora.

Na današnjoj sjednici usvojen je i prijedlog Sveobuhvatne strategije upravljanja javnim finansijama u BiH za period 2021-2025. godine, s ciljem usklađenog sprovođenja reformi u BiH i postizanja daljeg napretka u ovoj oblasti.

Na ovaj način BiH ispunjava preuzete obaveze u procesu pridruživanja EU i slijedi međunarodne preporuke u pogledu ispunjavanja 14 prioriteta u dijelovima koji se odnose na javne nabavke i javne finansije.

Usvajanje ove strategije omogućiće korištenje budžetske podrške iz Instrumenta pristupne pomoći /IPA/.

Reforme koje se odnose na upravljanje javnim finansijama u BiH u ovom strateškom dokumentu oslanjaju se na šest stupova, 30 mjera i 278 aktivnosti, koje će biti sprovedene do kraja 2025. godine.

Prijedlog strategije pripremilo je zajedničko radno tijelo sastavljeno od predstavnika ministarstava finansija u Savjetu ministara, Republike Srpske i Federacije BiH, te Direkcije za finansije Brčko distrikta, uz tehničku podršku Međunarodnog monetarnog fonda.

Usvajanju ovog važnog dokumenta prethodila je izrada četiri strateška dokumenta za unapređenje upravljanja javnim finansijama u periodu 2021-2025. godine, koja su usvojili Savjet ministara i vlade Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta.