Ukupan dug Federacije 5,3 milijarde KM

0

Federalna vlada se upoznala sa izvještajem o dugu za prvi kvartal 2020. godine, koji će biti objavljen na internetskoj stranici Federalnog ministarstva finansija i proslijeđen Parlamentu FBiH.

Ukupan unutrašnji dug Vlade Federacije BiH je 31.3.2020. iznosio 727.163.392 KM i u odnosu na protekli kvartal je veći za 0,14 posto ili za 947.988 KM.

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH je iznosio 5.311.136.118 KM i manji je od duga u proteklom kvartalu za 0,2 posto ili 10.465. 875 KM.

Ukupan vanjski dug i unutarnji dug Federalne vlade, u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i vojske Federacije, iznosi 5.295.516.302 KM i manji je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 0,21 posto ili 11.413.862 KM.