U Sarajevu konferencija o digitalnoj transformaciji: Promjena kulture kompanija i prihvatanje novih trendova su nužnost

0

U Sarajevu se danas u organizaciji kompanija Key Consulting i IDEA Software održava konferencija IDT2022 (Industrial Digital Transformation 2022).

Konferencija ima za cilj da podigne svijest o važnosti digitalne transformacije u kompanijama i o svim benefitima koje ona donosi a održava se pod pokroviteljstvom Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH a uz partnerstvo EBRD-a.

Konferenciju su uime organizatora najavili Kemal Hadžić, CEO i osnivač Key Consultinga i Aldin Fajić, CEO i osnivač IDEA Softwarea a otvorila Anne-Marije van de Staaij, zamjenica ambasadora Kraljevine Nizozemske, koja je kazala kako digitalizacija otvara nove perspektive te donosi promjene ne samo kada su u pitanju načini poslovanja i proizvodni procesi nego i strateško planiranje, donošenje odluka, odnosi sa zaposlenicima i njihova motivacija, etički izbori i načini učenja…

Glavni govornik na konferenciji, CEO kompanije Comtrade System Integration Omar Krivošija kazao je kako je cilj konferencije približiti kompanijama šta sve može uraditi digitalizacija, ne samo kada je u pitanju poboljšanje psolovanja kompanije u smislu povećanja profitabilnosti ili produktivnosti, već i kada je u pitanju produktivnost, motivacija i zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo korisnika odnosno kupaca te kvalitet proizvoda ili usluge.

Mijenjanje kulture poslovanja unutar kompanije

– Digitalna transofrmacija je svuda a mogućnosti za njenu implementaciju su brojne.  Firme koje su se okrenule digitalizaciji brže rastu i čak ikao su kasnije osnovane brzo sustižu svoje konkurente. No ono što je važno to je da digtalizacija mora biti planirana po mjeri svake kompanije jer niti su sve na istom nivou niti imaju iste potrebe – kazao je Krivošija.

On je napomenuo  kako su preduslovi za digitalnu transformaciju u kompaniji spremnost na mijenjanje kulture poslovanja i prihvatanje novih trendova.

– Ako zaposleni nisu spremni da prihvataju promjene i nove trendove, digitalizacija će teško ići. Ako top menadžment nije spreman za uvođenje digitalizacije i za promjene procesa nemojte ići u to… – upozorio je Krivošija.

Krivošija je bio i jedan od učesnika na panelu nazvanom “Uloga digitalizacije u realizaciji strateških ciljeva kompanije”.

Poručio je kako biznis ciljevi u svakoj kompaniji moraju biti prilagođeni ciljevima digitalne transformacije no i kako je jedan od najvažnijih preduslova za uspješnu digitalizaciju promjena mindseta.

– Jako je važno i prihvatanje trendova. Uzmimo za primjer da nekada ranije kada smo govorili o digitalizaciji nije bilo potrebe za uključivanjem vanjskog svijeta. Zato su nekadašnji sistemi bili zatvoreni a sada je to potpuno drugačije – kazao je Krivošija i napomenuo kako digitalna transformacija obuhvata četiri elementa – jačanje i  osposobljavanje zaposlenika, veće uključivanje korisnika, tranformaciju poslova odnosno optimizaciju proizvodnih procesa te transformaciju samog proizvoda ili usluge.

Jovana Marković, direktorica prodaje za javni sektor za Adria regiju u kompaniji Oracle, istakla je kako se digitalizacija u javnom sektoru odvija sporo no navela je i koji je osnovni problem za to.

Elektronski potpis nužnost

– Da bi zaživjela digitalna transformacija mora prvo zaživjeti digitalni potpis. Taj zakon usvojen je 2018. godine a nije implementiran niti je određeno ko je ovlašteno tijelo koje će davati digitalni potpis. U većini slučajeva za naše vlade digitalizacija još uvijek podrazumijeva kompjuterizaciju – kazala je Marković.

Ona je napomenula i kako je digitalna transformacija za vlade u BiH poseban izazov u odnosu na zemlje regiona i zbog činjenice da naša zemlja nema implementiran sistem eelektronskih vlada.

– Većina zemalja u regiji ima sistem e-government i onda je njihovim institucijama puno lakše da digitalizuju procese. U BiH se svaka institucija mora posebno uvezivati sa na primjer MUP-om, Poreskom upravom, i sl, i zbog toga je to svaki put poseban iazov… – kazala je Marković

Adnan Misimović, suosnivač kompanije profitBI kazao je kako izazov za uvođenje digitalne transformacije jeste i činjenica da ljudi i kompanije ne prihvataju lako promjene.

No istovremeno, ponašanje kupaca, dobavljača i konkurencije jako se brzo mijenja i kompanije neće opstati ukoliko ne budu imale adekvatan odgovor na te promjene.

– Naše kompanije trreba da prevaziđu mitove koji ih koče da na vrijeme pristupe digitalnoj transformaciji. Prvi od njih je: “Meni dobro ide”. Pa promjene se i uvode kad vam ide dobro, jer u momentu kad vam krene loše tada je za promejene već kasno. Drugi mit je a kompanija nema dovoljno podataka za projekte digitalizacije i analitike. Ni to nije tačno. Ako imate adekvatan računovodstveni servis i bilo koji računovodstveni program koji ispravno koristite, tada je najveća vjerovatnoća da već imate dovoljno podataka. I treće –  “procesi digitalizacije predugo traju i previše koštaju”. Oni možda zahtijevaju vrijeme i novac, ali s druge strane to su projekti koji vrlo brzo donose korist i povrat investicije odnosno uloženog novca i vremena – kazao je Misimovć.

Andreja Nikolić, osnivač kadrovska.rs, naveo je i konkretan primjer uštede vremena koje može donijeti digtializacija procesa.

– Uzmimo za primjer jednu kompaniju koja ima 100 zaposlenih. Ako imamo na umu da se godišnji odmor u Srbiji koristi iz dva dijela, to je 200 rješenja o godišnjem odmoru. Mi smo izračunali da za pripremu, pravljenje, štampanje, slanje i potpisivanje ovih rješenja treba potrošiti 100 sati odnosno 20 radnih dana ukoliko neko na tome radi po pet sati dnevno. S druge strane, mi smo ponudili softver koji ovaj proces sa 20 dana svodi na 3 sata i to je direktan efekat digitalne transformacije – kazao je Nikolić.

Moderator ovog panela bio je Adis Musabašić, CEO kompanije Altinit.

Motivacija zaposlenika

U nastavku konferencije, održan se i panel “Uloga digitalizacije u razvoju i motivaciji uposlenika” koji je moderirala Enisa Selmanović Salkić, osnivačica agencije Consultor.

Ona je navela i neke od tema o kojima je bilo riječi.

– Govorili smo o interesantnim rješenjima za e-learning koja su već implementirale određene kompanije u BiH, kao i o tome koji su sve benefiti za poslodavce i kompanije te za same zaposlenike – kazala je Selmanović Salkić.

Tokom konferencije su predstavljene i najbolje prakse holandskih kompanija kada je u pitanju uvođenje digitalne transformacije.