Sutra počinje gradnja Prve transverzale

0

Odabrani izvođači radova postavljaju zaštitnu ogradu i dovoze opremu, kako bi sve bilo spremno u petak, 23. oktobra, kada je i najavljen početak izgradnje prvog dijela prve dionice Prve transverzale, to jeste dionice između raskrsnica ulice Halida Kajtaza sa Kranjčevićevom ulicom i sa Tešanjskom ulicom.

Ovo je najvažniji rezultat i zaključak redovne koordinacije, kojom je predsjedavao premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić, jer na navedeni datum napokon otpočinje izgradnja ove važne saobraćajnice u centru grada, za kojom je prvi put iskazana potreba još daleke 1978. godine.

Tokom naredne sedmice, kako je planirano, uklonit će se i objekti u ulici Halida Kajtaza na brojevima 26 i 32, čime se nastavlja sa pripremama terena za gradnju drugog dijela prve dionice ove saobraćajnice, to jeste dijela između raskrsnica ulice Halida Kajtaza sa Tešanjskom ulicom i sa ulicom Braće Begić.

S tim u vezi, iz Općine Centar informisali su prisutne da će do narednog sastanka dostaviti detaljnu informaciju o aktivnostima koje se provode na drugom dijelu prve dionice ove saobraćajnice.

Naime, tu se nalazi još samo jedna kuća koja će, nakon što presuda postane pravomoćna i Općina donese rješenje o eksproprijaciji, biti srušena. Na ovaj način bi se, po riječima predstavnice Općine Centar, uz rješavanje naknade za još jednu parcelu, moglo krenuti sa izdavanjem građevinske dozvole, a samim time i sa nastavkom radova na još jednoj dionici ove saobraćajnice.

– Ovo je vrlo važna informacija, jer ćemo na ovaj način omogućiti početak radova i na drugom dijelu prve dionice ove saobraćajnice, zbog činjenice da je već okončana procedura izbora izvođača radova – poručio je premijer Nenadić.

Po riječima projekt menadžera Direkcije za puteve KS Satka Filipovića, mnogo je riješenih imovinsko – pravnih odnosa i na dijelu iza skretanja u ulicu Braće Begić.

– Do sada je na toj dionici od ulice Kranjčevićeva do firme „Penny Plus“ završeno 48,74 posto imovinsko-pravnih slučajeva, a Zavod za izgradnju KS od neriješenog broja rješava 0,72 posto njih, Općina 39,60 posto, a oko 10,94 posto ih se vodi još uvijek kao sporni slučajevi koji su ili na Sudu ili su plombirani – precizno je informirao prisutne Filipović.

Premijer Nenadić je istakao kako je za naredni sastanak neophodno dobiti plan sa građevinskim cjelinama, kako bi se uz popis svih riješenih, ali i neriješenih procesa, napravio precizan dinamički plan realizacije.

– Do sada smo ostvarili dobre rezultate, zbog čega je potrebno da budemo spremni i za naredne procese, kako građevinske tako i administrativne – poručio je premijer.

Za narednu sjednicu koordinacije premijer Nenadić je najavio kako će se detaljno razgovarati oko pripreme i početka izrade glavnog projekta od djela izlaza iz Tunela „Kobilja Glava“ do Jošaničke petlje. Kako bi se i ovo pitanje rješavalo paralelno sa izvođenjem radova na segmentnim dionicama.