Strana ulaganja lani 800 miliona KM

0

U BiH su direktna strana ulaganja u prošloj godini iznosila 800 miliona KM, što je, prema preliminarnim podacima Centralne banke BiH, povećanje od 2,8 odsto u odnosu na 2017. godinu.

Direktor Agencije za unapređe stranih investicija /FIPA/ Gordan Milinić istakao je da je zadovoljan ovim iznosom jer je prošla godina bila izuzetno teška za privlačenje stranih investitora zbog predizborne retorike.

Iz Fipe je saopšteno da se i u ovoj godini može očekivati nastavak trenda rasta, jer će se nastaviti realizacija značajnog broja projekata koji su započeti u 2018. godini, a u najavi su i nova ulaganja.

Fipa u okviru svog programa postinvesticione podrške priprema prijedlog mjera koje svi organi vlasti u BiH trebaju preduzeti radi poboljšanja poslovnog okruženja i olakšanja poslovanja za strane investitore.

Prijedlozi su već upućeni nadležnim organima, nakon čega će biti dostavljeni na finalno razmatranje Savjetu ministara BiH.

S ciljem privlačenja novih investitora, te poboljšanja imidža zemlje, Fipa nastavlja u svijetu medijsku kampanju “Ulaganje u BiH”, u koju su uključena diplomatsko-konzularna predstavništva BiH i strane ambasade u Sarajevu, a u koju bi trebalo uložiti i znatna sredstva radi reklame u svjetskim medijima.

Srna