Srbiji, BiH i Crnoj Gori 123 miliona eura za zaštitu od poplava

0

Izvršni odbor Svjetske banke odobrio je Srbiji, BiH i Crnoj Gori 123 miliona eura za realizaciju prve faze novog programa integrisanog razvoja koridora Save i Drine /SDIP/, koji ima za cilj da unaprijedi plovnost vodnog puta i zaštitu od poplava duž koridora ovih rijeka.

Cijeli program, čiji je cilj da ubrza regionalnu ekonomsku saradnju na zapadnom Balkanu i ojača institucije i procedure za saradnju između priobalnih zemalja sliva Save i Drine, vrijedan gotovo 332 miliona dolara, biće sprovođen u narednih 10 godina kroz dvije uzastopne faze koje će se djelimično preklapati.

Prva faza, koja je juče odobrena, uključuje Srbiju /78,2 miliona eura/, BiH /30 miliona eura/ i Crnu Goru /15 miliona eura za sliv Lima i Grnčara/.

Programske mjere za ublažavanje rizika od poplava povećaće zaštićenu površinu za 300.000 hektara i obezbijediti zaštitu od poplava na nivou stogodišnjih velikih voda za približno 400.000 stanovnika, saopšteno je iz Svjetske banke.

Projekat će doprinijeti povezanosti i plovnosti vodnog puta Save za više od 200 kilometara i poboljšati prekograničnu saradnju u oblasti upravljanja vodama kroz razmjenu znanja između sektora i priobalnih zemalja.

U okviru programa biće podržan dugoročni “klimatski pametan” privredni rast i regionalna saradnja.

U prvoj fazi programa, biće uključena i Slovenija i Hrvatska kroz učešće u regionalnim studijama, regionalnom dijalogu, instrumenatima za izgradnju kapaciteta i drugim srodnim aktivnostima.

Novi program integrisanog razvoja koridora Save i Drine koji se realizuje uz podršku Svjetske banke ima za cilj da ojača prekograničnu saradnju kroz upravljanje vodnim resursima, kao i da unaprijedi plovnost vodnog puta i zaštitu od poplave duž koridora Save i Drine.

“Ovim programom, koji obuhvata tri priobalne zemlje sliva Save i Drine, uključujući BiH, Srbiju i Crnu Goru, kroz integrisani pristup finansiraće se aktivnosti usmjerene na zaštitu od poplava, upravljanje životnom sredinom i modernizaciju luka duž koridora Save i Drine radi povećanja njihove povezanosti”, navodi se u saopštenju.

Projekat će doprinijeti i jačanju prekogranične saradnje i privrednog rasta zemalja regiona koje su dodatno ugrožene usljed pandemije virusa korona, prenijeli su beogradski mediji.

“Sliv Save i Drine ima značajan neiskorišteni potencijal koji je pokretač privrednog rasta, regionalne konektivnosti, otpornosti na rizike usljed klimatskih promjena, socijalne kohezije i novih radnih mjesta” izjavila je Linda van Gelder, regionalni direktor Svjetske banke za zapadni Balkan.

Ova prekogranična saradnja, kaže Gelderova, ima potencijal da obezbijedi korist lokalnim zajednicama i privrednim subjektima koji se nalaze u području riječnih slivova i stvori prilike koje će imati dalekosežan uticaj na privredu priobalnih zemalja.