Razvojna banka FBiH otvoriće poslovnicu u Goraždu

0

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za privredu Mensad Arnaut sastali su se danas sa menadžmentom Razvojne banke FBiH.

Na sastanku je razgovarano o aktivnostima koje bi trebale prethoditi otvaranju poslovnice Razvojne banke FBiH u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde s obzirom da je Upravni odbor Razvojne banke FBiH donio zaključak u kojem je iskazao interes za otvaranje poslovnice u tri kantona unutar FBiH, među kojim je i Bosansko-podrinjski.  Za otvaranje poslovnice, što bi se prema najavama trebalo dogoditi u prvom kvartalu naredne godine, iskazan je obostrani interes. 

Tome bi trebalo prethoditi donošenje odluke Vlade BPK Goražde koja će se proslijediti Nadzornom odboru Razvojne banke FBiH.

Razvojna banka FBiH je prisutna u sedam kantona, ali cijenimo da bi to bilo od velikog značaja  i za BPK Goražde, kao i za Srednjebosanski i Zapadnohercegovački kanton u kojim trenutno nema organizacionih jedinica, odnosno poslovnica. Imamo namjeru otvoriti te poslovnice kako bismo svoje usluge učinili dostupnim kako vladama kantona, tako i privrednicima, obrtnicima i poljoprivrednicima, a na današnjem sastanku, na bazi argumenata i činjenica, dobili smo punu podršku da istrajemo u toj inicijativi. Takođe, bila je ovo prilika da se pored predstavljanja proizvoda Razvojne banke razgovara i o drugim modalitetima saradnje, s akcentom na sufinansiranje kamata. Između ostalog na sastanku su prezentirani i  planovi Vlade  BPK Goražde u vezi saniranja ekonomskih posljedica koje je pandemija virusa COVID-19 ostavila na Bosansko-podrinjski kanton Goražde“, kazao je v.d. predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH Semir Fejzić.

Interesu da se na prostoru ovog kantona otvori poslovnica Razvojne banke FBiH, izrazila je i premijerka Obuća.

„Upoznati smo da je to banka koja je prije svega oslonjena na podršku i pomoć privredi na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a s obzirom da je BPK Goražde,  kanton koji ima razvijenu privredu te  kojem  je potrebna dodatna podrška, mi zaista smatramo da će otvaranje poslovnice i plasiranje svih kreditnih linija ići u pravcu podrške privredi. Samim tim  ovaj kanton će dobiti prijeko potreban kapital neophodan za dodatni razvoj privrednih subjekata koji egzistiraju na ovom području,  a  Vlada BPK Goražde je  ohrabrena  činjenicom što se to dešava upravo u mandatu, kada je ta podrška okrenuta ka privredi i privrednim subjektima, posebno u okolnostima  borbe protiv pandemije virusa COVID-19 kada je njihovo poslovanje ugroženo“, kazala je nakon sastanka Obuća.