ProCredit zadržala lidersku poziciju u SME sektoru

0

Zaključno sa oktobrom ove godine ProCredit Bank BiH ostvarila je ukupan rast od 10%. Banka je sa 16 % udjela u tržištu zadržala lidersku poziciju u poslovanju sa malim i srednjim preduzećima (SME), istovremeno se nametnuvši na tržištu u poslovnju sa stanovništvom sa dosta inovacija kao digitalna banka čije usluge su prilagođene savremenim trendovima.

U idućoj godini planiran je rast kreditnog portfolija u SME sektoru od oko 15%, istaknuto je danas u okviru novogodišnjeg razgovora članova Uprave ProCredit Bank Edina Hrnjice, predsjednika uprave, Amela Agića i Amira Salkanovića, članova uprave Banke, sa predstavnicima bosanskohercegovačkih medija.  

Lider SME sektora

ProCredit Bank ostaje posvećena razvoju bosanskohercegovačke privrede, a SME sektor vidi kao najvažniji pokretač razvoja u smislu otvaranja novih radnih mjesta i jačanja izvoza. Banka  je u ovoj godini zaključno sa oktobrom ostvarila rast od 10% a to sve uz jačanje kvalitete kreditnog portfolija. Bitno je istaći i da ProCredit na grupacijskom nivou također bilježi snažan rast kreditnog portfolija.

Poseban akcenat stavljen je na tzv. green portfolio u podržavanju investicija koje su ekološki i društveno odgovorne. Tako su udio u ukupnim investicionim kreditima 26,5% u 2018. godini činili green investicioni krediti, a od ukupnog portfolia banke green portfolio je 17,1%.

ProCredit Bank je i u 2018. nastavila pružati klijentima pristup povoljnim kreditnim i garantnim linijama Evropskog investicionog fonda i Evropske investicione banke. Ove garantne linije nude značajne pogodnosti malim i srednjim preduzećima, ne samo u komercijalnom smislu nego i kroz smanjenje kolateralne pokrivenosti, što je prepoznato kod klijenata kao veliki benefit.

Tome svjedoči i podatak da je samo u toku 2018. godine plasirano 66 miliona KM iz garantnih linija koje koristi oko 200 preduzeća. I u idućoj godini planiran je nastavak uspješne saradnje sa evropskim partnerima kako bi našim klijentima omogućili što jednostavniji pristup povoljnijim garantnim i kreditnim linijama, istaknuto je.

Edin Hrnjica, predsjednik uprave ProCredit bank

Banka je zaokružila ranije započete pionirske procese digitalizacije, tako što je od 31.08.2018., 100% transakcija urađeno putem elektronskih kanala i zona 24/7. Od septembra 2018. godine u poslovnicama banke nema gotovine, odnosno implementiran je tzv. cashless model poslovanja. 

Poslovanje sa stanovništvom

Značajne rezultate dala je i nova, jedinstvena usluga za fizička lica koja je fokusirana na poslovanje sa stanovništvom. Banka je nastupila inovativno ponudivši set usluga za fizička lica sa izuzetnim pogodnostima u domenu plaćanja (20 besplatnih plaćanja), zatim besplatne konverzije KM i EUR valuta, te besplatna tri podizanja sa  beskontaktnom Mastercard karticom na bankomatima drugih banaka širom BIH, itd.

Vrijedi istaći da je ova usluga osmišljena za sve klijente koji žele autonomiju u obavljanju bankarskih transakcija i da pri tome svi klijenti imaju isti tretman.

Amir Salkanović, član uprave ProCredit bank

Banka je nastavila ulagati u unaprijeđenje PCB Direct online platforme za fizička lica koja omogućava online aplikaciju za usluge, kao i informacije o aktuelnoj ponudi banke za fizička lica.

Ovdje valja istaći da je jedna od najvažnijih prednosti banke upravo digitalno poslovanje, koje uključuje ATM-ove u KM i EUR valuti, mogućnost obavljanja svih bankarskih transakcija u zonama 24/7, te činjenica da je ProCredit jedina banka koja pruža mogućnost korištenja svih usluga u potpunosti bez gotovine.

Promovirajući kulturu štednje s jedne strane,  kao i  odgovornost u kreditiranju u smislu da se ne promoviraju i ne nude gotovinski i potrošački krediti sa druge strane, banka je razvila koncept jednostavnih i fleksibilnih štednih usluga. Pri tome, banka ta sredstva štediša koristi za plasmane SME klijentima za ulaganja u projekte koji jačaju privredu i generišu nova radna mjesta.

Prognoza za 2019.

Unatoč brojnim izazovima sa kojima se susreću naši klijenti i mi kao institucija zajedno sa njima, počevši od nestabilne političke situacije, migracije stanovništva i radne snage, visokih nameta i sl., naš plan je daljnje jačanje tržišne pozicije kao lidera u poslovanju sa SME preduzećima, sa posebnim osvrtom na podršku izvoznicima, zatim podršku uvoznicima kroz stimulaciju kada su u pitanju prilivi i odlivi iz inostranstva, nastavak podrške finansiranju kroz garantne fondove i generalno nastavak sveobuhvatne posvećenosti SME sektoru kao nosiocu razvoja ekonomije u zemlji, navode u ProCredit banci.

U tom kontekstu je planiran rast kreditnog portfolija u malim i srednjim preduzećima od oko 15% u 2019 godini. Imajući u vidu strateško opredjeljenje banke i grupacije kada je u pitanju ovaj segment, poseban akcent će ponovo biti na razvoju tzv. „green“ investicijama sa dosegom 20% od ukupnog portfolija u ovom sektoru.

Amel Agić, član uprave ProCredit bank

Također, nastavak započete implementacije novog koncepta prema fizičkim licima je strateško opredjeljenje banke u ovom segmentu i u 2019. godini.

Napori uloženi u stvaranje digitalne banke su urodili plodom. Uvođenje jedinstvene usluge koja podrazumijeva cjelokupan set usluga prema fizičkim licima od održavanja računa, domaćih plaćanja, preko e-bankinga i kartice kojom se omogućavaju tri besplatna podizanja na svim bankomatima u državi, i sve to  po jedinstvenoj cijeni, pokazalo se revolucionarnim.

Insistiranje na nepromoviranju potrošačkog bankarstva i nezaduživanju građana je očito naišlo na razmijevanje kod jednog dijela klijenata na tržištu u kojem su banke mahom fokusirane na potrošačko kreditiranje građana. Stoga, u 2019. godini planiramo rast depozita fizičkih lica od oko 20%, navode u ProCredit banci.

Dakle, nastavljamo sa promocijom direktnog bankarstva kao nečeg po čemu smo već prepoznati na tržištu i šire. Uvođenjem 100%-ne  automatizacije i potpuni  prestanak rada sa gotovinom, te fleksibilnost koju naš e-banking pruža kada je u pitanju upravljanje sredstvima su dodatni iskorak. Planiramo unapređenje nove m-banking aplikacije u 2019. godini koja će definitivno odgovoriti svim zahtjevima koje prosječan klijent može imati kod usluge mobilnog bankarstva. Također, planirano je i uvođenje plaćanja mobitelom negdje pred kraj 2019. godine. Pri tome je posebna pažnja posvećena sigurnosnim aspektima na svim nivoima u skladu sa najsavremenijim standardima  koji su danas dostupni na ovom polju, navodi se u saopćenju ProCredit Bank BiH povodom održanog novogodišnjeg razgovora sa novinarima, predstavnicima bosanskohercegovačkih medija.