Potpisan Ugovor o priključenju VE Podveležje na prijenosnu mrežu

0

Između JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Elektroprijenosa BiH a.d. Banja Luka, zaključen je Ugovor o priključenju Vjetroelektrane Podveležje na prijenosnu 110 kV mrežu.

Ugovor su u ime Elektroprivreda BiH potpisali Bajazit Jašarević, generalni direktor, Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, a u ime Elektroprijenosa BiH Matan Žarić, generalni direktor i Cvjetko Žepinić, izvršni direktor za rad i održavanje sistema.

Vrijednost ugovorenih radova i usluga je 2,7 miliona KM, a obuhvata izgradnju priključnog dalekovoda uključujući izbor trase, izradu i reviziju Glavnog projekta za izgradnju, pribavljanje potrebnih saglasnosti, dozvola i odobrenja za građenje, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, nabavku i ugradnju materijala i opreme, povezivanje trafo stanice Podveležje u optički kablovski sistem, tehnički pregled i prijem izvedenih radova, pribavljanje upotrebne dozvole i puštanje dalekovoda u rad.

Priključenje Vjetroelektrane na mrežu bit će po principu ulaz/izlaz na postojeći dalekovod 110 kV HE Jablanica – trafo stanica Mostar 2, za što je potrebno izgraditi dvosistemski dalekovod 110 kV u dužini oko 2,5 km. Rok za izvođenje radova je 31.05.2018. godine.

Gradnja priključnog 110 kV dalekovoda, treba pratiti realizaciju ostalih lotova na projektu VE Podveležje (izgradnja pristupnih puteva, montažnih platoa, trafostanice, kablovske mreže i 15 vjetroagregata), do konačnog puštanja Vjetroelektrane u pogon.

Odlukom Vlade Federacije BiH o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji, utvrđen je javni interes za izgradnju VE Podveležje i za nosioca aktivnosti pripreme i realizacije određena je Elektroprivreda BiH.

Vjetroelektrana Podveležje je prva u nizu vjetroelektrana koje Elektroprivreda BiH planira izgraditi, a realizacija ovog Projekta predstavlja strateški cilj kompanije.

Vjetroelektrana Podveležje, predstavlja proizvodni kapacitet čiste energije na bazi obnovljivog izvora primarne energije, koji nije opterećen emisijom stakleničkih plinova.

Projekat je lociran na platou Podveležja, oko 10 km istočno od grada Mostara, u centru Hercegovačko-neretvanskog kantona. Istalisana snaga VE Podveležje je 48MW, očekivana proizvodnja električne energije na godišnjem nivou je 120GWh, a ukupna investicija je procijenjena na iznos 160 miliona KM.

Za ovaj projekat Elektroprivreda BiH je sa Vladom HNK potpisala koncesioni ugovor na 30 godina, a Federalno ministarstvo energije , rudarstva i industrije izdalo je energetsku dozvolu.

Krajnji rok puštanja VE Podveležje u pogon je 31.12.2018.godine.

Ovaj projekat predstavlja razvojnu mogućnost i šansu da se, kroz izgradnju vjetroelektrana na ovom lokalitetu, ne doprinosi samo povećanju proizvodnje električne energije, nego ujedno da to bude i pokretač privrednog razvoja ovog regiona. Time se omogućavaju lokalnom stanovništvu bolji uslovi života, kroz podršku ovog projekta lokalnoj zajednici programom prijateljskog okruženja u investiranje u infrastrukturu, tj. lokalne puteve i vodovod, te razvoj elektroenergetske mreže šireg područja, navodi se u saopćenju.