Od 9. decembra BiH teče rok za ispunjenje upitnika EU

0

Kako bi se pripremilo Mišljenje o zahtjevu za članstvo, Evropska komisija će do kraja godine dostaviti Upitnik vlastima Bosne i Hercegovine.

Upitnik će uključivati na hiljade pitanja, koja za cilj imaju da pruže precizne informacije o samoj zemlji, počevši od procjene ispunjavanja političkih i ekonomskih kriterija, sve do nivoa usklađenosti sa zakonodavstvom EU u 33 oblasti pravne tekovine EU, kao što su životna sredina, saobraćaj, zaštita potrošača, i druge oblasti.

Izjavila je ovo za “Avaz.ba” glasnogovornica Delegacije EU u BiH i specijalnog predstavnika EU u BiH Jamila Milović-Halilović.

Inače, Upitnik je formalni instrument putem kojeg Evropska komisija procjenjuje trenutno stanje i spremnost zemalja koje apliciraju da krenu naprijed u procesu pristupanja, odnosno da im se dodijeli status zemlje kandidata, te da započnu pregovore o pristupanju.

Upitnik sadrži kako jednostavna, tako i složena pitanja kojima se nastoje prikupiti precizne informacije o zemlji, od poštovanja političkih i ekonomskih kriterijuma, do stepena usaglašenosti sa zakonodavstvom EU, kao i informacije o institucionalnim i administrativnim kapacitetima neophodnim za usvajanje i provođenje zakonodavstva Evropske unije u svakoj od 33 oblasti pravne tekovine EU (acquis) (npr. poljoprivreda, konkurencija, javne nabavke, obrazovanje i kultura itd.).

– Uobičajeno je da zemlja koja je aplicirala dobije određeni vremenski rok da popuni Upitnik. Ali, kvalitet je važniji nego brzina davanja odgovora te je moguće da zemlji koja je aplicirala bude potrebno više vremena da odgovori kako bi se postigao bolji kvalitet odgovora – kaže ona.

Na osnovu dosadašnjih iskustava zemalja koje su prethodno prošle kroz tu fazu procesa, kako pojašnjava, čitav proces – od pozivanja Evropske komisije da pripremi Mišljenje do momenta konačnog dostavljanja Mišljenja – traje, u prosjeku, između 12 i 18 mjeseci.

– Međutim, moguće je da ovo traje i duže jer je na zemlji koja je aplicirala da osigura kvalitetno učešće u ovom sveobuhvatnom i temeljitom procesu preispitivanja njezine spremnosti da dalje napreduje na putu ka EU. Proces izrade Mišljenja je zasnovan na Upitniku kao i na odgovarajućim stručnim misijama i procjenama, te na kontinuiranom kontaktu i razmjenama informacija između Evropske komisije i vlasti zemlje – rekla je Milović-Halilović.

Inače, komesar Evropske unije za politiku susjedstva i proširenje Johanes Hahn 9. decembra bi u Sarajevu, tokom zvanične ceremonije, upitnik trebao predati predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću. Direktor Direkcije za evropske integracije EU Edin Dilberović, na sjednici Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH kazao je kako se za sada očekuje oko 3.500 pitanja.