Kada digitalizacija i produktivnost idu ruku pod ruku

0

EBRD i EU pomažu bh. kompaniji iFORM u automatizaciji poslovnih procesa

Kako bi uspjele u današnjem poslovnom okruženju koje karakteriše stalni tehnološki razvoj, kompanije širom svijeta moraju prihvatiti digitalnu transformaciju. Pandemija koronavirusa dodatno je ubrzala ovu tendenciju. Primjer za to je iFORM, bh. proizvođač složenih i sofisticiranih alata za štancanje dijelova za različite namjene. Njihovi proizvodi koriste se u vrlo zahtjevnoj automobilskoj industriji, kao i u industriji kućanskih aparata, ali i raznim drugim sektorima.

This slideshow requires JavaScript.

Kompanija sa ponosom ističe svoju saradnju sa međunarodnim proizvođačima automobila, i izvoz svojih proizvoda u druge zemlje. Budući da je većina klijenata smještena u zemljama Evropske unije (EU), iFORM je odlučio modernizirati svoju opremu kako bi uskladio poslovanje sa EU direktivama i povećao proizvodne kapacitete. Stoga je kompanija investirala u automatizovani sistem za lasersko rezanje i CNC mašinu za fino rezanje žicom, što će udvostručiti produktivnost i omogućiti radnicima da rade u dvije umjesto tri smjene, kako je ranije bila praksa. Ove nadogradnje poslovanja ne samo da su povećale konkurentnost i smanjile troškove, već su omogućile i proizvodnju većih serija proizvoda, te su doprinijele zaštiti okoliša minimiziranjem potrošnje energije.

Dodatno, nedavno nabavljena mašina za lasersko rezanje trenutno je jedina te vrste u Bosni i Hercegovini. iFORM sada može obavljati precizno rezanje unutar vlastitih proizvodnih postrojenja, eliminirajući potrebu za korištenjem ove usluge u Sloveniji kao što je ranije bio slučaj. Zadržavanjem potpune kontrole nad svojom proizvodnjom, kompanija je u boljoj poziciji da ispuni stroge rokove isporuke.

“Digitalizacija poslovnih operacija uz pomoć novih investicija povećava preciznost i produktivnost, skraćuje vrijeme obrade i smanjuje greške. To dovodi do manje proizvodnje otpada i smanjene potrošnje energije. Napredne mašine sada obavljaju većinu zadataka, dok radnici uglavnom nadgledaju procese i rješavaju eventualne inicijalne greške u konfiguraciji. Ova investicija nam je omogućila ne samo poboljšanje postojeće proizvodnje, već i privlačenje novih projekata, otvaranje novih tržišta i poboljšanje ugleda, što je za nas ključno”, objasnio je Ivan Sopta, vlasnik i direktor kompanije iFORM d.o.o. “Ulaganjem u nove tehnologije, cilj nam je zauzeti vodeću poziciju na tržištima Zapadnog Balkana i Evrope u proizvodnji metalnih alata za automobile”.

Ali posvećenost iFORM-a ne zaustavlja se na tehnološkom napretku. Kompanija je fokusirana na održivost i zagovara odgovorne prakse. Otpad se ovdje ne odlaže samo – on se ponovno koristi i reciklira. Solarni paneli postavljeni su na zgradu kompanije, koristeći snagu sunca za potrebe proizvodnje i smanjenje karbonskog otiska.

Ivan Sopta, vlasnik i direktor kompanije iFORM d.o.o.

iFORM je svoju investiciju u laserske mašine finansirao putem EBRD-ovog programa “Go Digital in BiH”, koji je banka pokrenula u BiH 2022. godine u partnerstvu sa EU i lokalnim komercijalnim bankama.

“Korištenje prednosti digitalizacije i poboljšanje poslovnih procesa je važno za kompanije u Bosni i Hercegovini, koje žele biti konkurentne kako na lokalnom, tako i na međunarodnom tržištu. U saradnji sa lokalnim komercijalnim bankama, naša kreditna linija ‘Go Digital in BiH’ omogućava malim i srednjim preduzećima finansiranje i savjete prilagođene digitalizaciji i automatizaciji njihovih poslovanja”, rekla je Manuela Naessl, šefica EBRD ureda za Bosnu i Hercegovinu.

Pored kredita, mala i srednja preduzeća dobijaju putem “Go Digital in BiH” programa i investicijske grantove u iznosu do 15% vrijednosti kredita, koje finansira EU.

“Podrška EU putem ovog programa omogućila je kompanijama poput iFORM poslovno savjetovanje i poticaje, kako bi krediti namijenjeni za digitalizaciju njihovih poslovnih procesa bili efikasniji. Povećanjem dostupnosti najsavremenijih tehnologija, vještina i usluga, ovaj program ne samo da rješava trenutne prepreke, već i postavlja temelje za dugoročni ekonomski prosperitet i stabilnost. Posvećena inovacijama i unapređenju usklađivanja BiH sa Digitalnom agendom za Zapadni Balkan, EU i dalje nastavlja da katalizira transformativne promjene u regiji”, rekao je Stefano Ellero, šef kooperacija u Delegaciji EU u BiH.

Cilj programa je pomoći malim i srednjim preduzećima da budu produktivnija i potaknuti održivost okoliša. U digitalnom prostoru program podržava projekte digitalne komunikacije, informacijske i informatičke sigurnosti, digitalnog upravljanja kompanijama te digitalnih proizvodnih procesa i usluga. U isto vrijeme najmanje 60% sredstava kredita finansira ulaganja u zelene tehnologije, poput mašina koje su visoko energetski efikasne, proizvode energiju iz obnovljivih izvora ili štede električnu energiju u cjelokupnom proizvodnom procesu.