Očekivani rast BiH tri posto godišnje

0

Vijeće ministara usvojilo je informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) o perspektivama za BiH 2021-2023, prema kojoj se u BiH očekuje postepeni oporavak ekonomskog rasta sa prosječnom stopom rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) od oko tri posto na godišnjem nivou.

Pretpostavlja se da bi ključni oslonac ekonomskog rasta tokom ovog perioda trebalo da predstavlja domaća tražnja, odnosno povećanje privatne potrošnje i investicija uz stabilno eksterno okruženje i podizanje konkurentnosti u zemlji, što bi pozitivno uticalo na vanjskotrgovinsku razmjenu sa svijetom.

U informaciji Direkcije navedeno je da će ključno uporište za ekonomska kretanja u BiH zavisiti od eksternog okruženja i razvoja situacije u vezi sa pandemijom virusa korona, saopšteno je iz Vijeća ministara.

Informacija daje preliminarni pregled predviđanja najznačajnijih ekonomskih kretanja, na osnovu analize trendova u BiH i uzimajući u obzir međunarodne faktore koji utiču na razvoj zemlje.

Na sjednici je usvojena i informacija DEP-a o kretanju makroekonomskih pokazatelja za prva dva mjeseca u BiH.