Objavljen tender za prodaju hotela Igman

0

Kantonalna agencija za privatizaciju objavila javni poziv za prodaju hotela „Igman

Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-32766-30/21 od 02.09.2021. godine, Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo objavila je danas Javni poziv za prodaju Hotela “IGMAN” s pripadajućim zemljištem metodom javnog prikupljanja ponuda.

Javni poziv dostupan je na web stranicama agencije kao i na stranici Ministarstva privrede.

Podsjetimo, Vlada Kantona Sarajevo je početkom mjeseca odobrila prodaju hotela Igman po početnoj cijeni od 9,2 miliona KM.

Osim cijene, pri bodovanju ponuda bit će uzete i obzir tražene investicije u iznosu od 4,5 miliona KM u roku od tri godine kao i biznis plan koji je ponuđač obavezan dostaviti.

Postupak prodaje, shodno Zakonu o privatizaciji preduzeća, provest će Kantonalna agencija za privatizaciju a početna cijena za hotel i pripadajuće zemljište u iznosu od 9. 234. 920 KM utvrđena je na osnovu Elaborata o procjeni hotela Igman, pripadajućih objekata i zemljišta od strane stalnog sudskog vještaka iz oblasti građevinarstva od 19. februara 2021. godine.

Prodaja hotela Igman i pratećih sadržaja je način da se KJP ZOI 84 oslobodi neperspektivne imovine, te sredstvima od prodaje pokrije porezne dugove, unaprijedi infrastrukturu ski centara i poslovanje preduzeća.