Novi Grad: Polovina budžeta za projekte!

0

Vijećnici Općinskog vijeća Novi Grad usvojili su budžet Općine za 2020. godinu u do sada najvećem iznosu od 46.873.000 KM. Budžet je podržalo 20 vijećnika, dok su vijećnici Naše stranke i SDP-a glasali protiv, a klub vijećnika Selimbegović – Vukadin, bili su suzdržani.

Sastavni dio budžeta čine vrlo važni projekti koji se odnose na poboljšanje uslova života građana općine Novi Grad. Vijećnici su pohvalili ovako kreiran budžet, istakavši da su njime obuhvaćene sve strukture stanovništva, počev od porodilja, socijalnih kategorija, boračkih populacija, humanitarnih i nevladinih organizacija, do penzionera.

Planirana su i sredstva za programe podrške obrazovanju, kulturi, sportu, privredi, održivom povratku i sl.

Pedeset jedan posto budžeta planiran je za realizaciju kapitalnih projekata, 5,5 miliona KM planirano je za važne saobraćajnice, nekategorisane ceste i ceste od lokalnog značaja za općinu Novi Grad. Milion KM izdvojen je i za rekonstrukciju i proširenje ulice Džemala Bijedića, a 1,7 miliona za rješevanje problema saobraćaja u mirovanju, među kojima je i podzemna garaža u B fazi Alipašinog Polja.

Emir Dedović, pomoćnik općinskog načelnika za finansije, rekao je da je usvojen “ambiciozan i realan” budžet koji općinske službe mogu u toku jedne godine implementirati.

Najviše za infrastrukturu

– Kada su u pitanju kapitalni projekti, sa zadovoljstvom ću reći da smo tokom javne rasprave prihvatili značajan broj prijedloga koji se odnose uglavnom na infrastrukturu, tako da smo dobili visok iznos koji će se usmjeriti u cestovnu infrastrukturu. Pored toga bih istakao i da 2,5 miliona ide na kanalizacionu mrežu, a najznačajniji projekat je izgradnja separatne kanalizacije u ulici Smaila Šikala. Planirano je i zatvaranje za saobraćaj trgova na Dobrinji i Alipašinom polju u A, B i C fazi, zatim uređenje trgova, bulevara i šetališta. Ono što moram istaći je da su u budžetu, kao i uvijek, uvrštene osjetljive kategorije stanovništva, od izgradnje vrtića do penzionera, zastupljene su sve strukture stanovništva – kazao je Dedović.

Od ostalih projekata, naveo je da su izdvojena sredstva za nastavak izgradnje sportsko – rekreacionog centra na Dobrinji sa bazenima, zatim sportsko – rekreacionog centra koji će se graditi kod Osnovne škole na Sokolju, kao i sredstava za završetak sportske sale u OŠ „Umihana Čuvidina“ i proširenja škole, ambulantu, obdanište i druge prateće sadržaje.

U budžetu za iduću godinu planirano je i 850.000 KM za Omladinsko pozorište i koncetrnu dvoranu, 600.000 KM planirano je za završetak uređenja šetališta i Bulevara branilaca Dobrinje do entitetske granice, kao i sredstva za izgradnju i uređenje šetališta od Otoke do Hrasnog, Trga Sabora bosanskog, izgradnju i sanaciju pješačkih staza i stepeništa, te proširenje kapaciteta sadržaja u sklopu Doma oslobodilaca na Žuči, kao i sredstva za početak gradnje Memorijalnog kompleksa na Golom brdu.

Također su planirana sredstva za nastavak obnove vrtića „Vjeverica“, sanaciju i izgradnju sportskih i dječijih igrališta, za hitne intervencije na zgradama kolektivnog stanovanja i druge značajne projekte.