Udaljenost među ljudima mora biti 1,5 metara

0

Na osnovu Zakona o zaštiti spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i odluke Vlade FBiH, Federalni štab civilne zaštite donio je niz novih naredbi kojim će se pokušati suzbiti širenje koronavirusa na području FBiH.

Naređuje se zabrana kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 1,5 metra na području Federacije BiH.

Osim toga, naređeno je taksi vozačima na području Federacije BiH da u automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da osoba sjedi na sjedištu iza vozača uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska i rukavice) i za putnika i za vozača.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.