Lukavac Cement nakon još jednog uspjeha: Želimo podizati svijest o etici i usklađenosti u BiH ali i šire

0

Lukvac Cement nedavno je postigao još jedan poslovni uspjeh postavši prva kompanija u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu koja je vlasnik međunarodnog certifikata ISO 37301:2021. Menadžerica Odjela za pravne poslove i usklađenost ove kompanije Erna Mehmedović, govorila je za BiznisInfo.ba o tome o kakvom je certifikatu riječ i šta će on značiti za kompaniju i njeno poslovanje.

Možete li za naše čitatelje pojasniti o kakvom je certifikatu riječ?

S velikim zadovoljstvom možemo reći da smo prva kompanija na Zapadnom Balkanu koja je uspješno prošla sve neophodne procedure i dobila međunarodni certifikat ISO 37301:2021. Ovo je novi standard koji je ISO organizacija donijela u aprilu 2021., a namijenjen je svim organizacijama, bez obzira na njihovu veličinu, prirodu ili složenost aktivnosti.

ISO 37301 Sistem upravljanja usklađenošću pruža organizacijama strukturirani pristup za ispunjavanje svih obaveza usklađenosti, odnosno zahtjeva koje moraju poštivati, kao što su zakoni, propisi, sudske presude, dozvole, licence, kao i one koje dobrovoljno odluče ispuniti, kao što su interne politike i procedure, kodeksi ponašanja, standardi i sporazumi sa zajednicama ili nevladinim organizacijama.

Primjenom ove norme Lukavac Cement osigurava svoju predanost usklađenosti s relevantnim zakonima, regulatornim zahtjevima, industrijskim kodeksima, organizacijskim standardima, kao i standardima dobrog upravljanja, općeprihvaćenim najboljim praksama, etičkim kodeksom i očekivanjima zajednice. 

I želim istaći da se u našoj kompaniji nije radilo samo o implementaciji ovog standarda, nego i integraciji jer u našem sistemu postoje već implementirane norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i ISO 45001. Odluka Uprave Lukavac Cementa se temeljila upravo na želji da se pronađe norma koja bi to sve povezala i na neki način dodatno potvrdila primjenu svih standarda, jer po svojoj definiciji „Compliance“ znači usklađenost sa svim obaveznim zakonima i regulativom ali i svim onim standarima, uvjetima i internim pravilnicima koje je naša kompanija odlučila samoinicijativno preuzeti ili usvojiti.

Proces implementacije novog sistema trajao je 2 godine. Znači da je riječ o kompleksnom procesu koji je pretpostavljao značajne izmjene i reforme?

Sama procedura je bila veoma zahtjevna. Veliku ulogu u procesu implementacije odigrali su Odjel za pravne poslove i usklađenost i Odjel za kvalitet Lukavac Cementa koji su vrlo ozbiljno i studiozno pristupili ovom projektu kako bi se implementirao najviši nivo usklađenosti i etike.

Erna Mehmedović, menadžerica Odjela za pravne poslove i usklađenost u LUkavac Cementu

Proces se odvijao u nekoliko faza: od brojnih priprema, video poziva, izrade novih i provjere svih drugih politika i procedura u Lukavac Cementu, pa sve do razvoja sistema upravljanja usklađenošću u kojem sada imamo pregled nad više od 450 zakona i politika. A to znači da u svakom trenutku znamo učinkovitost implementacije. Nakon gap analize u novembru 2022., uslijedio je završni certifikacijiski audit i izdavanje certifikata.

Kompanija smo koja promovira znanje i profesionalnost, te u skladu s tim vrijednostima smo i prva kompanija u Bosni i Hercegovini koja je sada dodatno obogaćena stručno certificiranim Senior Lead Implementatorom i deset certificiranih internih auditora za ISO 37301:2021.

Šta su neka od najvažnijih načela koja, u skladu s ovim certifikatom, očekujete od svih uposlenika i partnera?

U skladu s ovim certifikatom osiguravamo usklađenost sa zakonima i propisima, poboljšavamo poslovne prilike i održivost. Sprečavanjem i otkrivanjem neetičkog ponašanja štitimo naš ugled i integritet i na taj način se dodatno povećava naš kredibilitet.

Istovremeno se jača povjerenje svih sudionika u sposobnost kompanije da postigne trajni uspjeh i pokazuje se predanost organizacije i uposlenika učinkovitom upravljanju svim rizicima usklađenosti. Vrlo je bitno naglasiti da se dodatno poboljšava i zadovoljstvo kupaca i partnera, što doprinosi izgradnji njihovog povjerenja i lojalnosti. 

S obzirom na to da je orijentacija Lukavac Cementa dugoročni uspjeh, onda se podrazumijeva da moramo uspostaviti i održavati kulturu usklađenosti, uzimajući u obzir potrebe i očekivanja svih interesnih strana, dakle i uposlenika i partnera, a danas su to sve odlike bez kojih se ne može poslovati na međunarodnom tržištu.

Koliko je ovaj certifikat bitan u praksi i koliko će on značiti za vaše poslovanje?

Za sve nas koji želimo dalje rasti i razvijati se, nužno je dosljedno pridržavanje obaveza usklađenosti, tu ne postoji druga opcija. Sistem upravljanja usklađenošću koji se bazira na zahtjevima i smjernicama ISO 37301 nudi nam skup alata – politike, procese i kontrole – koji nam u praksi omogućavaju uspostavljanje i održavanje kulture usklađenosti.

A to za naše poslovanje znači da primjenjujemo samo zdrave norme korporativnog upravljanja, dobre prakse i etičko ponašanje, što sveukupno poboljšava našu sposobnost da identificiramo i odgovorimo na svaku neusklađenost.

Lukavac Cement je vodeća cementara u BiH i regionu. Kako ste zadovoljni poslovanjem u prethodnim godinama obzirom da su ih obilježile konstantne krize na globalnom nivou?

Brojnim pozitivnim primjerima, dobrim praksama i rezultatima pokazujemo da smo vodeća cementara, i bez obzira na globalne krize naše poslovanje u prethodnim godinama je bilo izuzetno uspješno. U stalnom smo procesu modernizacije i nastojimo da primjenjujemo najbolja rješenja koja nas vode ka daljem napretku i razvoju.

Kao prva kompanija na Zapadnom Balkanu s certifikatom ISO 37301:2021 želimo da podižemo svjesnost o etici i uskađenosti i to ne samo u svojoj kompaniji nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i šire.