“Krajina osiguranje” prenosi dio portfelja na “Dunav osiguranje”

0

Krajina osiguranje Banjaluka prenosi dio portfelja neživotnih osiguranja na “Dunav osiguranje”, saopšteno je iz ove osiguravajuće kuće.

Prenos obuhvata osiguranje od nezgode, zdravstveno osiguranje, osiguranje robe, osiguranje imovine od požara i prirodnih sila, osiguranje vozila od posljedica nesretnog slučaja i  osiguranje ostalih šteta na imovini.

Ukoliko dođe do ove akvizicije “Krajina osiguranje” će se baviti uglavnom osiguranjem od autoodgovornosti.

– Sva prava i obaveze osiguranika nakon prenosa dijela portfelja ostaju istovjetni u pogledu svih ugovorenih uslova – navode iz Krajina osiguranja, prenosi Capital.

Ugovaračima ovih osiguranja ali i svim zainteresovanim stranama je ostavljeno tri mjeseca da ulože eventualne prigovore Agenciji za osiguranje Republike Srpske.