Krajina osiguranje emituje dionice od 7 miliona KM

0

Banjalučko Krajina osiguranje pokušat će emisijom dionica prikupiti sedam miliona maraka.

Kako su poslovni mediji izvijestili, ovo “posrnulo osiguranje“ emituje dionice kako bi prikupilo novac koji mu nedostaje za pokriće tehničkih rezervi i za jačanje kapitalne osnove.

Kompanija je objavila javni poziv za upis i uplatu treće emisije redovnih (običnih) dionica javnom ponudom.

Poziv je upućen svim zainteresovanim domaćim i stranim investitorima, pravnim i fizičkim licima.

Trećom emisijom redovnih (običnih) dionica emituje se 7.000.000 dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 КM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 7.000.000,00 КM.

Upis i uplata počinju 16.11.2021. godine, a trajat će trajati 45 dana.

Postojeći dioničari – vlasnici redovnih (običnih) dionica, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan presjeka, odnosno na dan 30.09.2021. godine, imaju pravo preče kupovine, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijama sa pravom glasa.

Rok za korištenje prava preče kupovine je 15 dana od dana početka upisa i uplate, odnosno zaključno sa 30.11.2021. godine.

Nakon isteka roka za korištenje prava preče kupovine akcija od 15 dana, preostali iznos emisije biće predmet javne ponude na Banjalučkoj berzi.

Početak upisa i uplata akcija javnom ponudom na Berzi je 01.12.2021. godine i traje 30 dana, zaključno sa 30.12.2021. godine.

Prodajna cijena akcija iz treće emisije dionica, za akcionare koji koriste pravo preče kupovine, se utvrđuje u iznosu od 0,42 KM po jednoj dionici.

Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na Berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 0,42 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Treća emisija akcija smatraće se uspješnom ako u roku od 45 dana, predviđenom za upis i uplatu akcija, bude upisano i uplaćeno 60% od ukupnog broja ponuđenih akcija.

Emitent zadržava pravo na prekid upisa i uplate akcija prije isteka roka predviđenog za upis i uplatu, pod uslovom da se upišu i uplate sve ponuđene akcije.

Emitent zadržava pravo na odustajanje od ponude akcija i prije isteka utvrđenog roka za njihov upis i uplatu.