Japanski Kamikatsu postaje prvi grad na svijetu bez otpada

0

U Japanu postoji grad Kamikatsu. Na prvi pogled, nema ništa posebno u ovom gradu, ali kada pogledate bliže, Kamikatsu je postigao najnevjerovatniju stvar tako što je skoro postao prvi grad na svijetu bez otpada.

Grad koji broji 1.529 stanovnika, pokrenuo je pokret za nula otpada 2003. godine i do 2016. godine uspio je da smanji godišnji otpad sa 500 tona na 300 tona.

Do kraja ove godine, cilj je da postane grad koji uopšte nema otpada.

U Kamikatsuu nema usluge sakupljanja smeća. Dok 20 odsto stanovnika radije zakopava svoj otpad na svojim imanjima, 80 posto stanovnika nosi smeće u centau za prikupljanje otpada u gradu gdje se smeće dijeli u 45 kategorija i šalje u reciklažu.

Dva radnika na reciklaži dolaze u Kamikatsu svake sedmice i pomažu stanovnicima da sortiraju svoje smeće.

S druge strane, kako bi se smanjio gubitak, grad ima mnoge trgovine polovnom robom u kojima se stanovnici mogu opskrbiti stvarima koje su im potrebne.