Gorenje otvara nove pogone u Velenju i Valjevu

0

Odlukom Skupštine akcionara Gorenje je umjesto dioničarskog društva postalo društvo sa ograničenom odgovornošću. Ta promjena predstavlja završetak preuzimanja Gorenja od strane kompanije Hisense kao jedinog preostalog dioničara, i jednostavniju i jedinstvenu strukturu upravljanja, koja neće uključivati nadzorni i upravni odbor.

Gorenje će pojednostaviti organizaciju, što će dovesti do bolje sinergije sa kompanijom Hisense, istovremeno se više fokusirajući na razvoj, proizvodnju i prodaju proizvoda. Zajedno sa svojim ograncima u Evropi, Gorenje postaje važan centar razvoja u grupi Hisense.

U toku je priprema za početak gradnje nove fabrike televizora u Velenju, a u planu je i proširenje kapaciteta Gorenja u Valjevu još jednim proizvodnim postrojenjem.

– Promenom forme preduzeća zaokružili smo uspješan postupak traženja strateškog vlasnika. Sada Gorenje ima konsolidovanu vlasničku strukturu. Sa kompanijom Hisense kao novim vlasnikom i jednostavnijom upravljačkom strukturom, postavljamo temelje razvoja grupe Gorenje i njenih brendova, zarad budućnosti više od 11.000 zaposlenih – rekao je Franjo Bobinac, predsjednik kolegijuma direktora Gorenja, prenijela je eKapija.