Frutta da Penava nastavlja informirati i obrazovati o urbanoj agrikulturi

0

Nakon realiziranog osmomjesečnog projekta, odnosno osam plasiranih informativno-obrazovnih cjelina o urbanoj agrikulturi, Frutta da Penava i BiznisInfo, najposjećeniji poslovni portal u Bosni i Hercegovini, nastavljaju svoju misiju informiranja i obrazovanja o urbanoj agrikulturi, kao postpandemijskoj prehrambenoj neminovnosti, ali i izazovu.

Novčana sredstva osigurava Heinrich-Böll-Stiftung, neovisna politička fondacija, pod okriljem Njemačke stranke zelenih.

Bojana Šutvić, direktorica Agencije za reklamu i propagandu Number One iz Sarajeva, čiji je dio portal BiznisInfo, raduje se saradnji.

“BiznisInfo kao najposjećeniji poslovni portal u Bosni i Hercegovini ima svoju etičku obavezu profesionalno tretirati poslovne i privredne događaje od javnog značaja, a posebno poljoprivredne teme, kao okosnicu bosanskohercegovačke privrede”, kaže Šutvić.

“Osim afirmativno, uz isticanje nekolicine dobrih primjera – trebamo djelovati kritički i korektivno, tim više, jer čak i u samome središtu grada Sarajeva postoje nezakonito izgrađeni zatvoreni proizvodni pogoni za proizvodnju hrane biljnog porijekla, od iznimno neekološkog materijala, štetnog za okoliš, a tik uz ogromna parkirališta, puna izuzetno štetnih ispušnih plinova i aerosoli”, poručio je voditelj projekta Nihad Penava, višegodišnji dopisnik Deutsche Wellea (DW) iz Sarajeva.

Urbana agrikultura je model, koji se odnosi na uzgajanje, preradu i distribuciju hrane u samom gradu ili neposrednoj blizini naseljenih mjesta, a uključuje i agro-šumarstvo, te hortikulturu.

Urbana agrikultura najčešće slijedi ekološka načela proizvodnje hrane, pa iako u svom dvorištu, okućnici, na balkonu, krovu, zidu ili čak u unutrašnjem prostoru.

Osnovna osobina urbane agrikulture je lokalna proizvodnja hrane, za lokalnu upotrebu. To je koncept, koji osigurava upošljavanje stanovništva, kultivaciju gradskih i prigradskih površina, više hrane, zdraviju ishranu, povećanje ekonomske moći grada i njegovih stanovnika, te jače veze među stanovništvom.

Najčešći način proizvodnje u urbanoj agrikulturi je tzv. biointenzivna metoda, kojom se, na ograničenim površinama, proizvode znatne količine ekološke hrane.

Umjesto narodnog pojma “zdrava hrana”, nauka često koristi termine “funkcionalna” ili “pametna” hrana. Odnose se na nekontaminiranu, mikrobiološki testiranu i ispravnu hranu, koja nema loše posljedice na zdravlje konzumenta. Naprotiv, takva hrana može biti blagodat ljudskom i životinjskom organizmu, a tu svakako spada ekološka hrana s pripadajućim ekološkim certifikatom, koja nije hemijski tretirana.

Februarska tema je urbana agrikultura u Banjoj Luci.