FIPA će tražiti investitore za Željeznice FBiH

0
Direktor FIPA-e Gordan Milinić i saradnici održali su u srijedu u Sarajevu sastanak sa  v.d. izvršnog direktora za poslove željezničke infrastrukture Zulfom Robovićem i  v.d izvršnog direktora za poslove razvoja i investicija Rešadom Mandžom.
Predstavnici  FIPA-e su informisali o uslugama koje ova Agencija pruža stranim investitorima, kao i aktivnostima koje poduzima, naglasivši da investitori pokazuju interes za željezničke infrastrukturne projekte.
Predstavnici Željeznica FBIH su iznijeli podatak da trenutno imaju projekte sa spremnom projektnom dokumentacijom za remont sjevernog dijela željezničke pruge i to za pod-dionice Sarajevo-Podlugovi, Zenica-Jeline, Maglaj-Doboj, i smatraju da bi investitorima mogao biti interesantan projekat izgradnje željezničke pruge Vareš-Banovići, modernizacija pruga u Tuzlanskom bazenu i projekat nabavke mehanizacije u vrijednosti od 7-8 miliona EUR, a imaju i brojne idejne projekte na čijim se studijama i projektnoj dokumentaciji trenutno radi.
Dogovoreno je da će se, nakon što Željeznice FBIH dostave spremne projekte, FIPA angažovati na pronalasku stranih investitora.
Naglašena je potreba za tješnjom saradnjom, razmjenom informacija o projektima i pokazanom interesu investitora i predstavljanju projekata potencijalnim investitorima.